XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos terminų daugiareikšmiškumo klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX a. pab. – XX a. pr. medicinos terminų daugiareikšmiškumo klausimu
Alternative Title:
On polysemy of medical terms of late 19th – early 20th century
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 98-131
Keywords:
LT
Daugiareikšmis terminas; Daugiareikšmiškumas; Homonimija; Medicinos terminas; Terminologija.
EN
Homonymy; Medical term; Polysemy; Polysemous term; Terminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami daugiareikšmiai medicinos terminai, kuriuos vartojo lietuviai gydytojai XIX a. pab. – XX a. pr. populiarinamuosiuose tekstuose medicinos ir sveikatos klausimais. Kalbamųjų terminų tiriamojo laikotarpio medicinos terminijoje nedaug. Skirtingos tokių terminų reikšmės atsiskleidžia kontekste ar gretinant skirtinguose kontekstuose pavartotus tuos pačius terminus. Didžioji dalis terminų su skirtingomis medicininėmis (tiek pagrindinėmis, tiek ir šalutinėmis) reikšmėmis gydytojų paimti iš gyvosios kalbos terminologizuojant tos kalbos žodžius. Autoriniam daugiareikšmiškumui galima priskirti atvejus, kai skirtingas medicinines reikšmes terminui bus suteikęs (-ę) jį savo tekste (-uose) pavartojęs (-ę) gydytojas (-ai). Terminai dažniausiai vartojami dviem skirtingomis medicininėmis reikšmėmis. Aptariant daugiareikšmius pradinio medicinos terminijos formavimosi etapo terminus, straipsnyje kartu apžvelgiamos teorinės įžvalgos daugiareikšmiškumo klausimu. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the polysemous medical terms used by Lithuanian doctors in the texts on medical and healthcare topics written in popular scientific style at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. Such terms are not numerous in the medical terminology of the period in question. Different meanings of such terms reveal in the context or when comparing the same terms used in different contexts. Most of the terms with different medical (both primary and secondary) meanings were taken by doctors from general language by transforming its words into terms. The so called author’s polysemy includes such cases when a doctor(s) attribute(s) different medical meanings to the term in his/her/their text(s). Terms are usually used in two different medical meanings. In addition to the discussion on the polysemous terms dating back to the initial stage of the formation of medical terminology, the article also reviews theoretical insights on the topic of polysemy. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91273
Updated:
2021-03-11 19:14:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: