Kauno pavieto politinė bendruomenė 1544-1650 m.: studijos akademijose bei kolegijose ir jų įtaka tolesnei karjerai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno pavieto politinė bendruomenė 1544-1650 m.: studijos akademijose bei kolegijose ir jų įtaka tolesnei karjerai
Alternative Title:
Nobility elite of Kaunas district (powiat) in 1544-1650: studies in academies and colleges and their influence on the future careers
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2015, 15, p. 7-29
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Studentai / Students; Bajorai. Didikai. Valdovai / Gentry. Nobles. Kings.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – identifikuoti Kauno pavieto bajorijos elito gimines, t. y. gimines, kurių atstovai XVI a. vid. – XVII a. vid. užėmė renkamas arba skiriamas pareigas Kauno pavieto bajorijos savivaldos, teisminėse bei administracijos institucijose, buvo rinkti Respublikos Seimų atstovais iš Kauno pavieto bei Kauno pavietos atstovai LDK Vyriausiame Tribunole. Nustatyta, kad į LDK Vyriausiąjį Tribunolą 1582–1650 m. laikotarpiu rinkti 56 giminių atstovai iš Kauno pavieto, pavieto lygmens pareigūnais buvo 58 giminių atstovai, o 44 giminių atstovai ėjo ir pareigas paviete, ir buvo rinkti Seimo ar Vyriausiojo tribunolo atstovais iš Kauno pavieto. Naudojantis gausia universitetų matrikulų medžiaga aiškintasi, kiek Kauno pavieto bajorijos elito atstovų gavo arba siekė universitetinio išsilavinimo. Nustatytos giminės, jų atstovai, reguliariai siuntę savo sūnus į universitetus, iš kurių išsiskyrė aukščiausius pavieto savivaldos postus užėmusių asmenų sūnūs. Nustatytos pagrindinės Kauno pavieto bajorijos elito universitetinio išsilavinimo siekių tendencijos – didžiausias studijuojančių asmenų skaičius 1580–1610 m. ir studijuojančiųjų skaičiaus smukimas nuo XVII a. 4 dešimtmečio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 16 amžius; 17 amžius; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pavietai; Kauno pavietas; Bajorai; Studentai; 16th century; 17th century; Administrative-territorial unit; Kaunas Powiat; Nobility; Students.

ENThe aim of this article is to identify the families of nobility elite of Kaunas district the members of which were elected or appointed to offices in Kaunas district self-government, judicial, and administrative institutions or were elected to the Diet of the Commonwealth or the Supreme Tribunal of GDL during mid-16th to mid-17th centuries. The research has revealed that the members of 56 noble families were elected to the Supreme Tribunal of GDL, the members of 58 noble families were elected or appointed as district-level officials, while 44 families had both members at the Supreme Tribunal of GDL and were elected or appointed as officials. Using the vast data on university students in most Western European universities, the research attempted to determine the number nobility elite, studying at universities. Noble families the members of which consistently sent their sons to universities have been identified; the majority of them were the sons of the officials in Kaunas district. The main tendencies of choosing university education have been established: the highest number of noble people from Kaunas district was studying at universities from 1580 to 1610, and the decline of the number of students started in the 1630s. [From the publication]

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95098
Updated:
2022-06-01 16:51:29
Metrics:
Views: 30    Downloads: 12
Export: