Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą, (1988-2004 m.) : retrospektyvus požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą, (1988-2004 m.): retrospektyvus požiūris
Alternative Title:
  • Lithuanian commercial banks: development and integration to the financial system of the EU (1988-2004) (retrospective approach)
  • Lietuvos komercinių bankų raida, 1988-2004
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005.
Pages:
513 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Šiuolaikinės bankų sistemos kūrimosi ištakos (1988-1989 m.) — Politinė padėtis Lietuvoje tautinio atgimimo metais — Tarybinės ekonomikos ir bankų sistemos pokyčiai pertvarkos metais — Bankininkystės būklė Lietuvoje pertvarkos metais — Pirmieji komerciniai bankai — Lietuvos ekonominio savarankiškumo koncepcija — Nacionalinio Lietuvos banko įkūrimo problema — Nacionalinės pinigų ir bankų sistemos genezė — Bankų sistemos pagrindų sukūrimas pirmaisiais nepriklausomybės metais (1990 m. kovas -1990 m. gruodis) — Politinė padėtis šalyje pirmaisiais nepriklausomybės metais — Ekonominė padėtis atkūrus nepriklausomybę — Lietuvos bankų pertvarkymo pradžia — Lietuvos banko statuto priėmimas — Valstybinių specializuotų bankų nacionalizavimas — Pirmieji komercinių bankų žingsniai atkūrus nepriklausomybę — Bankų sistemos pagrindų kūrimo pabaiga — Lietuvos šiuolaikinės bankininkystės kūrimo kryptys — Komercinių bankų plėtra ankstyvuoju ikikriziniu laikotarpiu (1991-1994 m.) — Politinė padėtis šalyje — Šalies ekonomikos įtaka ikikrizinei bankininkystės raidai — Lietuvos bankas ir nacionalinės valiutos įvedimas. Valiutų valdybos modelis — Lietuvos Respublikos Seimo veikla plėtojant šalies bankininkystę — Lietuvos banko įsitvirtinimas — Lietuvos banko ir Vyriausybės konflikto priežastys ir pasekmės — Sudėtingos šalies bankininkystės plėtros sąlygos — Valstybiniai specializuoti komerciniai bankai — Komerciniai bankai ekstensyvios plėtros ir veiklos laikotarpiu — Finansines paslaugas teikiančių kredito bendrovių susikūrimas ir žlugimas — Komercinių bankų priežiūra — Pirmasis Komercinių bankų įstatymas — Komercinių bankų griūties prielaidų brendimas — Komercinių bankų griūtis: priežastys ir pasekmės (1994-1996 m.) — Bankų sistemos sukrėtimai pasaulinėje praktikoje —Komercinių bankų sutrikimų kulminacija (1995 m. gruodis) — Objektyvios ir subjektyvios komercinių bankų veiklos sutrikimų priežastys — Bankų griūties pasekmės — Valdžios ir valdymo institucijų priemonės likviduojant komercinių bankų sukrėtimus — Šalies bankininkystės raida vėlesniuoju laikotarpiu (1996-2004 m.) — Šalies bankininkystės raidos strategijos pokyčiai — Užsienio kapitalo įsiliejimas į šalies bankininkystę — Probleminių bankų restruktūrizavimas, valstybinių bankų privatizavimas — Komercinių bankų veiklos plėtra — Nauji komercinių bankų priežiūros prioritetai — Bankrutavę bankai, gyventojų indėlių grąžinimo problema — Lietuvos bankininkystės integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą — Pagrindiniai Lietuvos bankininkystės integravimosi į Europos Sąjungą etapai — Reikalavimai valstybėms kandidatėms siekiančioms narystės Europos Sąjungoje — Lietuvos banko veikla integruojantis į Europos Sąjungos finansų sistemą — Šalies komercinių bankų pasirengimas integracijai į Europos Sąjungą — Europos Sąjungos pagalba plėtojant šalies bankininkystę — Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą 2000-2004 m. rezultatai — Lito persiejimas prie euro — Dalyvavimas Europos centrinių bankų sistemoje. Euro įvedimas — Lietuvos finansų sektoriaus plėtra integruojantis į Europos Sąjungos finansų sistemą — Apibendrinimas — Summary — Literatūra ir šaltiniai — Pavardžių rodyklė — Santrumpos.
Reviews:
Recenzija leidinyje Pinigų studijos. 2005, Nr. 2, p. 82-84
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą, vienas svarbiausių uždavinių – sukurti mūsų šalyje europinę, t.y. atvirą visuomenę, kuri nebijotų savo praeities, prisimintų ne tik pasiekimus, bet ir patirtas nesėkmes, padarytas klaidas. Todėl svarbu ne tik teoriškai apibendrinti praeitį, bet ir panaudoti sukauptą įvairiapusę patirtį. Monografija, plačiąja prasme, skirta šalies ekonominės sistemos transformacijai, siaurąja – šiuolaikinės bankininkystės raidai sudėtingo perėjimo iš centralizuoto ūkio į rinkos ekonomiką ir integracijos į europines struktūras kontekste. Ši knyga dar kartą leis prisiminti, kaip buvo kuriami moderniosios bankininkystės pagrindai, kaip buvo sprendžiamos iškilusios problemos. Šiuo darbu autorius nepretenduoja į galutinius ir neginčijamus apibendrinimus. Nuomonių įvairovė tik padės geriau atskleisti ir išsamiau apibūdinti pereinamojo laikotarpio problemas ir priimtų sprendimų pagrįstumą. Monografija skirta visiems, pradedant bankininkystės srities darbuotojais, dėtytojais, politikais ir baigiant studentais. Tikimės, kad ši knyga gražiai įsiterps į knygų lentyną, skirtą šalies ekonomikos, finansų, bankininkystės raidai. [Iš leidinio]

ENUpon Lithuania’s accession to the EU, one of its main goals was to develop a European, i.e. open society that would not be afraid of its past and recollect not only its achievements but also failures and errors. Therefore, it is important not only to theoretically summarize the past but also exploit the comprehensive experience. In a broad sense, this monograph describes the transformation of the economic system, whereas in a narrow sense it deals with the modern banking development – its complex transition from centralized economy to market economy and integration to the European structures. This book creates an opportunity to remember how the foundations of modern banking system were laid and how the related problems were solved. The author of this book does not strive to make a final and undisputable generalization. Diversity of views will only contribute to a better disclosure and more comprehensive definition of transitional problems and validity of the adopted solutions. The monograph is intended for everybody: from banking sector employees, teachers and politics to students. We hope that this book will be well placed in your bookshelf of publications on the country’s economic, banking and financial development.

ISBN:
995559120X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2315
Updated:
2020-11-20 16:11:44
Metrics:
Views: 111    Downloads: 20
Export: