Veikos, susijusios su neteisėtu banko kredito gavimu arba panaudojimu, bei jų baudžiamojo teisinio vertinimo problemos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veikos, susijusios su neteisėtu banko kredito gavimu arba panaudojimu, bei jų baudžiamojo teisinio vertinimo problemos: disertacija
Alternative Title:
Activities related to the unlawful obtaining of bank loans or their use and problems of evaluating such under criminal law
Publication Data:
Vilnius, 1999.
Pages:
183 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės akademija, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacinis darbas susideda iš įvado, trijų dalių bei išvadų ir pasiūlymų, o darbo pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas ir autoriaus disertacijos temas publikuotų mokslinių straipsnių sąrašas. Pirmoje dalyje “Įstatymų, reguliuojančių bankų kreditinę veiklą, raida Lietuvoje ir veikų, susijusių su banko kredito nusikalstamu gavimu ar panaudojimu, bendra charakteristika” pateikiama baudžiamosios ir bankų teisės raida bei šių teisės šakų poveikis su bankų kreditais susijusių nusikalstamų veikų pasireiškimo formoms. Antroje dalyje “Nusikalstamos veikos, susijusios su banko kredito neteisėtu gavimu, ir jų kvalifikavimas” detaliai nagrinėjami sukčiavimo, turtinės žalos padarymo apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu ir banko kredito ar paskolos gavimo apgaule sudėčių požymiai. Trečioje dalyje “Nusikalstamos veikos, susijusios su gauto kredito neteisėtu panaudojimu, ir jų kvalifikavimas” nagrinėjami turto pasisavinimo arba iššvaistymo ir kredito panaudojimo ne pagal paskirtį požymiai. [Iš leidinio]

ENThis dissertation comprises an introduction, three parts and a conclusion with suggestions, and at the end a bibliography and the author’s research article on the dissertation topic are included. The first part, ‘The development of legislation regulating bank loan activity in Lithuania and general characteristics of the acts connected to the criminal receipt or use of loans’, provides the development of criminal and banking laws and the effect of these branches of law on criminal acts related to loans application forms. The second part, ‘Criminal acts related to the unlawful receipt of loans and their qualification’ provides a detailed analysis the component features of fraud, deception or the abuse of trust and the deception of receiving loans. The third part, ‘Criminal acts related to the use of unlawfully received loans and their qualification’ examines wealth appropriation or squandering and the use of loans for purposes other than they were designated.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11542
Updated:
2022-02-07 20:08:37
Metrics:
Views: 56
Export: