Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Designing Organizational Management Bodies in Banks: Information-Related Aspects
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje „Bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas: informaciniai aspektai“ nustatytos pagrindinės Lietuvos komercinių bankų plėtros tendencijos ir ypatybės bei pasiūlyti konkretūs metodai skirti aktualioms Lietuvos komercinių bankų plėtros problemoms spręsti. Iš jų galima išskirti: banko pertvarkos atsižvelgiant į besikeičiančią išorinę aplinką tikslų formavimas, bankų organizacinių valdymo struktūrų projektavimas, naujų banko paslaugų kūrimo kaštų optimizavimas ir banko paslaugų teikimo laiko sąnaudų mažinimas. Šie metodai pasižymi tuo, kad juos taikant yra panaudojamos šiuolaikinės organizacinių valdymo struktūrų projektavimo teorijos ir remiamasi naujausiomis informacijos technologijomis. Sukurtų metodų taikymas leidžia atskleisti naujus bankų raidos dėsningumus, o tai labai svarbu kryptingai tobulinant visą bankininkystės sistemą. Sukurtas banko veiklos modelis ir bankų organizacinių valdym struktūrų projektavimo metodai buvo įgyvendinti praktikoje. Tai leido atskleisti naujus bankų raidos dėsningumus. Taigi pasiūlyti metodai yra reikšmingi teoriniu ir praktiniu požiūriu, o jų taikymas leidžia sistemiškai ir kompleksiškai valdyti banko veiklos procesus. [Iš leidinio]

ENThe dissertation entitled Designing Organizational Management Bodies In Banks: Information-Related Aspects describes the main bank development trends in Lithuania and offers specific methods for resolving related problems. The methods include the following: establishing goals of bank reorganization to respond to the ever-changing external environment, designing organizational management bodies, and optimizing new product development costs and reducing the costs of current services. The application of these methods involves modern theories of organizational management design and it is based on state-of-the-art information technologies. Their application enables to point out new trends in bank development, which is crucial in improving the entire banking system. The new model of bank operation and the methods of designing organisational bank management bodies were implemented in practice. This enabled to determine new trends in the development of the banking sector. The proposed methods are important in both theory and practice; their application allows managing the banking processes in a systematic and all-encompassing way.

Related Publications:
Lietuvos komercinių bankų raida ir integracija į Europos Sąjungos finansų sistemą, (1988-2004 m.) : retrospektyvus požiūris / Linas Šadžius. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2005. 513 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10308
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 22
Export: