Lietuvos bankų priežiūros modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bankų priežiūros modelis: disertacija
Alternative Title:
Supervisory Model of Lithuanian Banks
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
115, [38 ] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokslinio tyrimo objektas - bankų priežiūra, jos raida ir tobulinimas Lietuvoje. Darbo tikslas - sukurti kompleksinį Lietuvos bankų priežiūros, orientuotos į rinkos discipliną, modelį kuris galėtų būti taikomas ir kitų panašaus išsivystymo lygio šalių bankų priežiūrai. Siekiant keliamo tikslo, buvo sprendžiami tokie uždaviniai: • išanalizuoti bankų priežiūros sampratos, būtinumo ir tikslų šiuolaikines traktuotes, jas kritiškai įvertinti; • atskleisti rinkos disciplinos svarbą bankų sistemos stabilumui siekti; • išanalizuoti, įvertinti ir palyginti Lietuvos bankų priežiūros sistemos elementų išsivystymą su kitomis šalimis; • išanalizuoti, įvertinti ir palyginti rinkos disciplinos sistemos elementų plėtrą Lietuvoje su kitomis šalimis bei pagrįsti šių elementų integravimosi į Lietuvos bankų priežiūrą racionalumą; • atliktų teorinių ir praktinių tyrimų pagrindu parengti ir įvertinti kompleksinį Lietuvos bankų priežiūros, orientuotos į rinkos discipliną, modelį. Darbe pirmą kartą atlikti Lietuvos bankų priežiūros raidos sisteminiai tyrimai, pateiktas jos įvertinimas. Parengta originali, nauja metodika bankų priežiūros ir rinkos disciplinos indeksams skaičiuoti. Remiantis parengta metodika, atlikti Lietuvos bankų priežiūros tyrimai rinkos disciplinos aspektu, nustatytas jos išsivystymo lygis palyginti su kitomis šalimis. Pritaikius dispersinės analizės metodus, sukurta metodika bankų klientų jautrumui skelbiamai informacijai tirti.

ENThe subject of the research – supervision of banks, developments and improvements in Lithuania. The aim of the paper is to develop a complex model for bank supervision in Lithuania oriented towards market discipline which could be applied to supervise banks of other countries of a similar development level. The following objectives had to be achieved: • Analysis and critical appraisal of modern concept, necessity and aims of bank supervision; • Identification of the significance of market discipline on the stability of banking sector; • Analysis, evaluation and comparison of the Lithuanian system of bank supervision with systems of other countries; • Analysis, evaluation and comparison of development of market discipline elements in Lithuania and other countries, substantiation of rationality of integration of those elements into the Lithuanian system of bank supervision; • On the basis of theoretical and practical research draft and assess the Lithuanian model of bank supervision oriented towards market discipline. The paper is a first attempt to give a systemic analysis of developments in the field of bank supervision. An original new methodology was developed to calculate indices of bank supervision and market discipline. On the basis of the methodology, research into the Lithuanian bank supervisory model from the point of view of market discipline was carried out, determining the developmental level thereof, as compared against other countries. With the help of variation analysis methods, a methodology was developed to study sensitivity of bank clients to published information.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10570
Updated:
2022-01-09 07:23:04
Metrics:
Views: 20
Export: