Lietuvos kainų kitimas ir jo veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kainų kitimas ir jo veiksniai
Authors:
In the Journal:
Pinigų studijos. 2002, Nr. 2, p. 24-44
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas pastarojo dešimtmečio Lietuvos infliacijos retrospektyvinei analizei. Infliacija nagrinėjama išskaidant laikotarpį į du etapus: iki ir po valiutu valdybos modelio įvedimo. Kiekvienu laikotarpiu trumpai apžvelgiamos kainų kitimo tendencijos, nusakomi svarbiausi veiksniai, kurie nulėmė tokius kainiipokyčius. Nustatyta, kad Lietuvai būdinga dvejopa infliacija dėl nevienodo каіпц kitimo atvirame ir uždarame užsienio konkurencijai ūkio sektoriuose, o tai iš dalies paaiškinama Balassa-Samuelson efektu ir nepakankamai įvertintu lito kursu. Straipsnyje atlikta Lietuvos каіпц lankstumo analizė taip pat rodo, kad nagrinėjamu laikotarpiu šalies kainos buvo nelanksčios mažėjimo kryptimi. Dėl šios priežasties santykiniu каіпц kintamumas buvo vienas iš svarbiausiu didelės infliacijos pastovumo priežasčių Lietuvoje po to, kai buvo baigta kainų liberalizavimo reforma. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pereinamojo laikotarpio ekonomika; Valiutų valdybos modelis; Pinigų politika; Valiutos kursas; Santykinių kainų kitimas; Transitional economy; The currency board model; Monetary policy; Exchange rate; Relative prices; Paieška.

ENThe article is dedicated to the retrospective analysis of the inflation in Lithuania during the last decade. The inflation is examined by dividing the period into two phases: before and after the introduction of the currency management model. The trends of changing of prices are briefly overviewed with regard to every period, the main factors, which resulted in such changes of prices, are outlined. It is stated that double inflation is characteristic of Lithuania due to the uneven development of prices in the sectors of economy, open and close to the foreign competition, which, in part, could be explained by the Balassa-Samuelson effect and the insufficiently evaluated exchange rate of Litas. The analysis of flexibility of prices in Lithuania, performed in the article, also shows that the prices in the country were not flexible towards reduction during the period in question. Due to the said reason the reduction of relative prices was among the most important reasons for stability of large inflation in Lithuania after the end of the price liberalization reform.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12629
Updated:
2018-12-17 11:00:50
Metrics:
Views: 108    Downloads: 33
Export: