Užsienio valiutos kurso rizikos valdymo tobulinimas Lietuvos įmonėse : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Užsienio valiutos kurso rizikos valdymo tobulinimas Lietuvos įmonėse: disertacija
Alternative Title:
Improving the management of foreign currency exchange rate risk in Lithuanian companies
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas - užsienio valiutos kurso rizika ir jos valdymas Lietuvos įmonėse. Šiame darbe siekiama ištirti šiuolaikinius užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodus ir apsidraudimo priemones bei sukurti kompleksinį užsienio valiutos kurso rizikos valdymo modelį Lietuvos įmonėms, adekvatų dabartiniam Lietuvos verslo ir valiutų rinkos išsivystymo lygiui. Siekiant keliamo tikslo sprendžiami tokie uždaviniai: • ištirti užsienio valiutos kurso svyravimo įtaką Lietuvos įmonių finansiniams veiklos rezultatams; • nustatyti Lietuvos įmonių užsienio valiutos kurso rizikos valdymo lygį ir naudojamas apsidraudimo priemones; • ištirti šiuolaikinius tarptautiniu mastu taikomus užsienio valiutos kurso rizikos matavimo metodus, apibendrinant šių metodų privalumus ir trūkumus įvertinti jų taikymo galimybes Lietuvoje; • ištyrus išsivysčiusios ir besivystančios ekonomikos šalių valiutos išvestinių finansinių priemonių rinkų apimtis bei vystymosi tendencijas nustatyti Lietuvos valiutos išvestinių finansinių priemonių rinkos augimo galimybes; • išanalizuoti šiuolaikinius užsienio valiutos kurso rizikai valdyti naudojamus apsidraudimo būdus ir priemones bei nustatyti jų taikymo galimybes Lietuvoje; • sukurti kompleksinį užsienio valiutos kurso rizikos valdymo modelį Lietuvos įmonėms, apimantį visus rizikos valdymo ciklo etapus; • praktiškai aprobuoti sukurtą užsienio valiutos kurso rizikos valdymo modelį Lietuvos įmonės pavyzdžiu, įvertinti šio modelio privalumus bei efektyvumą.

ENThe research object of dissertation is foreign currency exchange rate risk and its management in Lithuanian companies. In this work, the author seeks to examine contemporary methods for measuring foreign currency exchange rate risk and insurance means, as well as create a complex foreign currency exchange rate risk management model for Lithuanian companies, adequate for current level of development of Lithuanian business and currency market. In order to achieve this aim, the following goals are addressed: • to examine the impact of foreign currency fluctuations on results of Lithuanian companies’ financial activities; • to establish the level of foreign currency exchange rate risk management in Lithuanian companies and used insurance methods; • to examine contemporary foreign currency exchange rate risk measuring methods applied internationally, summarizing benefits and shortcomings of these methods, to evaluate the perspective of their application in Lithuania; • having examined volumes and development trends of derivative financial instruments markets in developed and developing economic countries, to determine growth opportunities in the Lithuanian currency derivative financial instruments market; • to analyze contemporary insurance methods and instruments used for managing foreign currency exchange rate risks and to define possibilities for their application in Lithuania; to create a complex foreign currency exchange rate risk management model – encompassing all stages of risk management cycle – for Lithuanian companies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10745
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 18
Export: