Socialinio darbo studentų savirefleksijos gebėjimų ugdymas teoriniuose kursuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinio darbo studentų savirefleksijos gebėjimų ugdymas teoriniuose kursuose
Alternative Title:
Developing social work students' self-reflection skills in theoretical courses
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 1, p. 118-121
Keywords:
LT
Empatija; Konfidencialumas; Refleksijų rašymas; Savirefleksija.
EN
Confidentiality; Empathy; Reflection writing; Self - reflection.
Summary / Abstract:

LTSocialinis darbas – tai dviejų asmenybių – darbuotojo ir kliento – sąveika. Šiame sąveikos procese socialiniam darbuotojui svarbu pažinti ne tik kliento savybes, poreikius, gyvenimo ir bendravimo patirtį, bet ir save patį. Straipsnio tikslas – atskleisti socialinio darbo studentų savirefleksijos gebėjimų ugdymo galimybes dėstant teorinius kursus. Straipsnyje nagrinėjamos refleksijų rašymo, kaip savęs pažinimo, metodo taikymo galimybės ir iššūkiai, atskleidžiami dėstant teorinius socialinio darbo kursus. Išskiriami refleksijos rašymo etapai (pradžia, atsiskleidimas ir integracija, įvertinimas, baigimas) ir dėsningumai. Aptariami jausmų reiškimo sunkumai bei iššūkiai dėstytojui: rizika sulaukti kritikos, konfidencialumo, objektyvumo išlaikymo svarba. Refleksijos padeda studentams pažinti save bei suteikia daugiau savirealizacijos galimybių, o dėstytojui leidžia geriau pažinti studentus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Savirefleksija; Refleksijų rašymas; Empatija; Konfidencialumas; Self - reflection; Reflection writing; Empathy; Confidentiality.

ENSocial work is an interaction of two personalities – the worker and the client. In this interactive process it is important for the social worker to know not only the client’s features, needs, life and communication experience but also to know themselves. The purpose of the article is to reveal opportunities for education of self-reflection skills in social work students in teaching theoretical courses. The article analyses opportunities and challenges of application of the method of writing reflections as a way of self-cognition coming up when teaching theoretical courses in social work. It identifies stages of reflection writing (beginning, revelation and integration, assessment and end) and its regularities discussing difficulties of expressing feelings and challenges for the teacher: the risk of being criticised, importance of maintaining confidentiality and objectivity. Reflections help students to learn more about themselves and provide them with broader opportunities of self-realisation and enable the teacher to know students better.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2295
Updated:
2018-12-17 11:36:04
Metrics:
Views: 45    Downloads: 10
Export: