Būsimųjų sporto pedagogų empatija : empirino tyrimo rezultatai = The empathy among future sport pedagogues: results of an empirical study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų sporto pedagogų empatija: empirino tyrimo rezultatai = The empathy among future sport pedagogues: results of an empirical study
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 11, p. 46-55
Keywords:
LT
Būsimi sporto pedagogai; Būsimieji sporto pedagogai; Empatija; Empatijos komponentai; Empatijos rūšys; Empatijos tipai.
EN
Empathy; Empathy components; Empathy types; Future sport pedagogues.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokie yra būsimųjų sporto pedagogų empatijos ypatumai. Tiriant empatiją, buvo pasitelkta V. Boiko metodika empatijos komponentų lygiui ir I. Jusupovo empatijos diagnostikos metodika empatijos rūšims nustatyti. Buvo keliama prielaida, kad būsimųjų sporto pedagogių moterų empatijos lygis aukštesnis nei būsimųjų sporto pedagogų vyrų. Tikrinant šią prielaidą, buvo analizuota, kaip vyrai ir moterys pasiskirstė pagal kognityvios, emocinės ir predikacinės empatijos komponentų lygį. Tyrime dalyvavo 178 LKKA Sporto edukologijos fakulteto studentai – būsimieji sporto bakalaurai. Tyrimas parodė, kad būsimieji sporto pedagogai vyrai ir moterys statistiškai patikimai (p <0,05) skiriasi pagal šiuos empatijos komponentus: kognityviąją empatiją, emocinę empatiją ir predikacinę empatiją. Būsimųjų sporto pedagogių moterų empatija yra aukštesnio lygio nei būsimųjų sporto pedagogų vyrų. Būsimosios sporto pedagogės moterys labiau nori prisiimti kito asmens vaidmenį, geba tiksliau suprasti siunčiamą žodinę informaciją, geriau suvokia paslėptą jos prasmę, labiau domisi kito žmogaus problemomis, elgesiu, gali būti dėmesingesnės. Būsimieji sporto pedagogai ir pedagogės patikimai (p <0,05) skiriasi pagal šias empatijos rūšis: empatija seniems žmonėms ir empatija vaikams: būsimųjų sporto pedagogių moterų empatija yra aukštesnio lygio nei būsimųjų sporto pedagogų vyrų. Nebuvo nustatyti patikimi skirtumai tarp būsimųjų sporto pedagogių ir pedagogų pagal empatiją tėvams, gyvūnams, meno kūrinių veikėjams, nepažįstamiems žmonėms.

ENThe article analyses empathy of future sport pedagogues. It is being tried to answer the problematic question if future sport pedagogues men and women differ regarding empathy. The novelty of the topic is revealed in the way that empathy of sport pedagogues in particular in respect of sex has not been investigated sufficiently. Solving this problem, conclusions are based on the basis of data of declarative research. Investigating empathy V. Boiko methods have been used to identify empathy components' level and I. Jusupov's methods of empathy diagnostics to identify empathy types. Conclusions are based upon the basis of data of declarative research. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20697
Updated:
2018-12-17 12:21:11
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: