Reflektuojančio būsimo specialiojo pedagogo profesinio apsisprendimo patirtys = Experiences of professional self-determination by reflective intended special pedagogue

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reflektuojančio būsimo specialiojo pedagogo profesinio apsisprendimo patirtys =: Experiences of professional self-determination by reflective intended special pedagogue
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 11, p. 71-84
Keywords:
LT
Fenomenologinė hermeneutika; Patirtys; Profesinis apsisprendimas; Reflektavimas; Specialusis pedagogas.
EN
Experiences; Phenomenological hermeneutics; Professional self-determination; Reflection; Special pedagogue.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokie esminiai edukaciniai ir psichosocialiniai veiksniai lemia studentų profesinį apsisprendimą bei savo kaip būsimo specialisto vaidmens suvokimą ir priėmimą. Atliekant tyrimą, buvo panaudota nestruktūruota refleksija raštu – reflektyvaus dienoraščio rašymas. Refleksijos buvo rašomos 3 mėnesius, studentams sugrįžus iš stebimosios praktikos. Taikytas duomenų analizės metodas – fenomenologinė hermeneutika. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad studentų pasirinkimą studijuoti lemia į žmogų orientuoti ir savirealizacijos veiksniai: poreikis rūpintis kitais, meilė vaikams, noras padėti žmonėms, įgyti žinių bei poreikis perimti profesinį vaidmenį. Nors studijuojamą sritį jie turėjo galimybę pažinti, tačiau apsispręsti, ar tai ta sritis, kur jie mato save kaip būsimą specialistą, nebuvo sąlygų ir galimybių. Asmeniniai prieštaravimai, sunkus, varginantis ir nuobodus darbas, bendravimo bei vaikų pažinimo gebėjimų trūkumas, taip pat kantrumas, nepasitikėjimas savimi – pagrindinės priežastys, nulėmusios dvejones ir abejojimą savo pasirinkimu. Apsisprendimą nebūti specialiuoju pedagogu nulėmė šie pagrindiniai veiksniai: komplikuotas darbo pobūdis, asmeninių įgūdžių stoka bei specialiųjų poreikių vaikų individualūs elgsenos, išvaizdos ir emocijų ypatumai. Specialiojo pedagogo darbą studentai apibūdina kaip varginantį ir sunkų, reikalaujantį daug daugiau pastangų nei dirbant su vaikais, neturinčiais specialiųjų poreikių. Išryškėja poreikis tobulinti studentų socialinius gebėjimus bei mažinti asmeninės baimės jausmą dirbant su specialiųjų poreikių vaikais.

ENThe results of phenomenological hermeneutics have revealed the factors influencing professional self-determination of intended special pedagogues. Students' choice to study is determined by human oriented and self-realisation factors: need to care about others, love for children, wish to help people, get knowledge and need to overtake professional role. Decision not to become a special pedagogue is intensified by a complicated nature of work, lack of personal skills and individual peculiarities of behaviour, appearance, emotions of children with special educational needs. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20700
Updated:
2018-12-17 12:21:12
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: