Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų reflektavimo ypatumai profesinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų reflektavimo ypatumai profesinėje veikloje
Alternative Title:
Reflection peculiarities of social educators and social workers in their professional activities
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2008, Nr. 2 (18), p. 65-70
Keywords:
LT
Profesinė veikla; Refleksijos ypatumai.
EN
Professional activities; Reflection peculiarities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti socialinių pedagogų ir darbuotojų reflektavimo ypatumus profesinėje veikloje. Atlikto empirinio tyrimo pagalba analizuojami socialinių pedagogų ir darbuotojų vertinimai apie galimybes taikyti refleksiją profesinėje veikloje, reflektavimo profesinėje veikloje motyvai, refleksijos praktikavimas profesinėje veikloje. Apklausta 100 socialinių pedagogų bei socialinių darbuotojų iš keleto Lietuvos miestų bei miestelių. Atlikta analizė leidžia teigti, kad refleksija, kaip savo veiklos analizavimo ir įvertinimo būdas, aktuali ir reikšminga socialinio pedagogo ir darbuotojo profesinėje veikloje. Socialiniai pedagogai ir darbuotojai įvertina ir supranta refleksijos naudą ir reikalingumą siekiant kokybiškiau ir efektyviau atlikti paskirtas užduotis, išspręsti problemas, su kuriomis susiduriama profesinėje veikloje. Reflektuoti savo veiklą skatina noras tobulinti bei įprasminti save profesinėje veikloje, kartu įgalinant analizuoti situaciją iš įvairių perspektyvų, pasirenkant optimaliausią sprendimo variantą problemoms likviduoti. Socialiniai pedagogai ir darbuotojai geba profesinėje veikloje rinkti ir analizuoti sukauptą informaciją pagalbos klientui procese; domisi naujovėmis, siekdami atnaujinti žinias ir lavinti reflektavimo gebėjimus, atrasdami naujų galimybių ir būdų. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog socialiniai pedagogai bei darbuotojai reflektuoja savo profesinėje veikloje bei mokosi iš savo patirties: sieja teorines ir praktines žinias, apmąsto vartojamus darbo metodus bei galimus alternatyvius problemų sprendimo variantus, domisi grįžtamąja informacija, iškilusius klausimus aptaria konsultuodamiesi ir bendradarbiaudami su kolegomis.

ENReflection as a mean of analysis and evaluation of personal activities is urgent and significant in professional activities of a social educator and worker. Social educators and workers value and understand the need for and benefit of reflection while fulfilling set tasks; they face in their professional activities. A strive for perfection and giving meaning to a professional activity stimulates reflection of personal activities. It also enables to analyse the situation from different perspectives choosing the most optimal option to solve problems. It has been identified in the research that social educators and workers who participated in the survey value the benefits of reflection, understand its meaning and try to reflect their own activities and learn from the gained experience. Research results revealed that social educators and workers reflect their own professional activities and learn from personal experience: they link theoretical knowledge with practice, think over the methods in use and possible alternative options to solve problems, are interested in getting feedback, consult and cooperate with the colleagues to discuss issues. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18771
Updated:
2020-11-06 17:55:53
Metrics:
Views: 45    Downloads: 17
Export: