Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos ir žinių vadyba verslo organizacijoje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
474 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Verslo organizacijos informacinė aplinka / Renata Matkevičienė — Organizacijos metaforos ir santykis su aplinka — Organizacijos sąveika su išorės aplinka — Verslo organizacijos išorės aplinkos stebėjimas — Verslo organizacijos išorės aplinkos stebėsenos sistema: informacinė elgsena / Erika Janiūnienė — Organizacijos aplinkos stebėsenos ir informacinės elgsenos sąsajos — Informacinės elgsenos sampratos raida — Vadybininko informacinė elgsena — Informacijos vadyba verslo organizacijos vadybos sistemoje / Zenona Atkočiūnienė — Informacijos vadybos samprata — Informacinė politika ir strategija — Informacijos auditas — Informacijos vadybos modeliai — Informacijos išteklių valdymas verslo rganizacijoje — Vadybinės problematikos plėtotės tendencijos informacijos ir komunikacijos mokslų kontekste — Žinių vadyba - naujoji įvestis verslo organizacijos valdyme / Zenona Atkočiūnienė — Žinių vadybos apibrėžtys — Organizacinės žinios ir jų struktūra — Žinių ekonomika - strateginis žinių vadybos aspektas — Organizacinės žinios: praktinė nauda iš tarpkultūrinės perspektyvos (tyrimas) — Besivystančios naujos ir ateities informacinės ir komunikacinės technologijos, jų poveikis verslo organizacijai / Regimantas Pranaitis — Informacinės ir komunikacinės technologijos ir verslas — Besivystančių technologijų ir verslo sąveikos vertinimas — Besivystančių naujų IKT poveikis verslui — Naujų ir ateities IKT socialinė sąveika — Išvados — Informacijos nuosavybės teisių apsauga verslo organizacijoje / Marija Stonkienė — Informacija ir intelektinė nuosavybė — Verslo organizacijos informacijos nuosavybė — Išvados — Literatūra — Priedai — Summary.
Keywords:
LT
žinių vadyba; žinių ekonomika; Organizacijos; Verslo plėtotė; Intelektinės nuosavybės apsauga; Informacinės technologijos; Vadybos sistema; Komunikacija.
EN
Knowledge management; Knowledge economy; Organization; Business development; Protection of intellectual property; Information technologies; System of management; Organizations; Communication.
Summary / Abstract:

LTŠiandienė verslo organizacijų veikimo aplinka rodo būtinybę peržiūrėti ir keisti tradicines valdymo ir vadybos sistemas, integruoti į jas informacijos ir žinių vadybos principus, ypač tinkamus nematerialiems verslo organizacijos ištekliams valdyti. Darbo tikslas - apibrėžti ir išanalizuoti informacijos ir žinių vadybos verslo organizacijoje teorines ir praktines problemas, susijusias su verslo organizacijos informacine aplinka, informacine elgsena, informacinių technologijų diegimu, nematerialių išteklių - informacijos, žinių nuosavybės apsaugos poreikiu, ieškoti šių problemų sprendimo būdų. Monografiją sudaro keturi esminiai probleminiai moduliai: organizacijos kaip sistemos apibrėžtis ir sąveika su išorės aplinka; informacinė elgsena organizacijoje; žinių vadyba ir jos implikuojama kaita verslo organizacijoje (mokymosi poreikis, vertybių kaita, verslui būtinų materialių ir nematerialių išteklių ypatumas ir paskirstymas, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo specifika ir tendencijos); informacijos ir žinių vadybai pamatiniai teisiniai verslo organizacijos informacijos, žinių nuosavybės apsaugos aspektai. Monografijoje argumentuojamas naujoviškas, žinių ekonomikos poreikius atitinkantis, dinamiškas informacijos vadybos, integruojančios žinių vadybą, požiūris paremtas praktiniu taikomojo pobūdžio tyrimu, atliktu Lietuvos ir Olandijos verslo organizacijose. Monografijoje pateikiamos atliktų mokslinių tyrimų, teorinių apibendrinimų pagrindu padarytos įžvalgos, formuluojamos išvados, pateikiami priedai, patvirtinantys ir iliustruojantys monografijos autorių atliktus tyrimus.

ENNew requirements for business organizations are shaping up in today’s society influenced by information amount, information and communication technologies. In order for these organizations to remain competitive, they must effectively observe and evaluate the environment, be able to adapt to its changes. Formed by people and functioning in the social environment the organizations are influenced both by people and the social environment. Functioning and operating in society the organizations may be characterized by emphasizing different aspects o f their activities: organizations are defined as an effectively functioning mechanism with a bureaucratic activity and management aspect being typical of and significant for it. The said aspect implies the importance of the front office and of a clear organizational structure. The broadness of the definition of an organization indicates that the organization is a complex, versatile, open system. On the basis of the conducted survey of the heads of business organizations a presumption may be made that a combination of the metaphors describing an organization depends on the heads of organizations, partly on the position of the organizations in the market and a type of activities. The definition of an organization indicates certain duality of activities of the organization: organizations orientation outwards (capability to assess a possible impact of external factors on the organization, to forecast and set a response of the organization to the external factors) and organization's orientation inwards (revision of internal activities of the organization and their adjustment with regard to the changes in the environment).Such bidirectional resolution of organizational activities reveals a possibility to analyze an organization as a social system by particularly emphasizing its functioning in the external environment as well as its being influenced by external factors. In other words, an approach to the organization as an open social system indicates not only organizations orientation towards certain purposes, activities, but also towards the external environment. The latter is rather elaborate in a business organization, because it comprises organizations clients, consumers, competitors, suppliers, trade unions, and state institutions (otherwise divided into a target audience and general environment). In order to achieve efficiency of organizational activities it is necessary to observe the environment, i.e. a business organization must observe the external environment, to forecast and be able to evaluate its changes. A modern organization and its functioning mostly depends on information and communication capabilities enabling the organization to evaluate the external environment and to properly operate within it. Information environment surrounding the organization points not only to the information space which exists inside the organization (defining the organization as a system), but also to the information space existing outside the organization (disclosing a relation with the environment, describing external factors which determine organizational activities). Organizations must adapt to the external environment changes which they usually cannot control or influence and which make them change products, organizations policy and structure. Therefore, it is very important for each organization to observe the external information environment of the organization.The context of organizational activities the external environment determines the synchrony and overlapping of information management, knowledge management and business strategies. The integrity of information and knowledge management, correlation of the objectives provide additional arguments for the assertion of a dynamic model of information management, ensuring the entry of knowledge management in the system of organizational management. The integrity of information and knowledge management is based on interconnection of information and knowledge - the entities that describe the essence and specific features of the information and knowledge management both as management functions and as social phenomena. The majority of knowledge management processes are one way or another related to the principal elements of information management. The focus of information management on the explicit knowledge, the management of structuralized information, generally implemented through information systems, is indicated and provided with a synergetic impact by the possibilities of efficient use in business of knowledge management-implicated tacit information, knowledge that are perceived as an individual or collective competence. The development of information and communications, new technologies determines wider possibilities of applying technologies to information and knowledge management. Wider possibilities are determined by integral applicability, which is characteristic of such technologies - they may be applied not only to the exceptionally formalized information management, but become "suitable" for fixation and management of tacit knowledge.[...]. [prepared by DB "Lituanistika"]

ISBN:
9789955334828
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22680
Updated:
2020-12-11 19:21:26
Metrics:
Views: 106
Export: