Knowledge management practices from a cross-cultural perspective. : International education: a comparative study on knowledge management in Lithuania and the Netherlands

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Knowledge management practices from a cross-cultural perspective: International education: a comparative study on knowledge management in Lithuania and the Netherlands
Alternative Title:
Žinių vadybos praktinis taikymas iš tarpkultūrinės perspektyvos
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 39, p. 53-63
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTŽinių vadybos tyrimas atliktas siekiant išanalizuoti ir aptarti žinių vadybos praktinio taikymo skirtumus ir panašumus Lietuvoje ir Olandijoje. Abiejų šalių organizacijos išskiria tas pačias žinių vadybos diegimo priežastis. Jos naudoja tas pačias žinių saugojimo ir dalinimosi priemones. Abiejų šalių organizacijų veikloje dalinimasis žiniomis yra vis dar problema dėl tam tikrų priežasčių: laiko stoka, darbuotojų kaita, besikeičiantis personalas, žinių vadybos strategijos trūkumas ir organizacinė kultūra. Skiriasi ir požiūriai į žinių vadybą. Lietuvos organizacijose vyrauja objektyvistinis požiūris, o Olandijos organizacijose dominuoja subjektyvistinis požiūris. Galime teigti, kad skirtingi požiūriai yra skirtingo žinių vadybos supratimo rezultatas, kurio priežastis yra organizacinė kultūra ir dalinimosi žiniomis rezultato dviprasmiškumas. Atsakant į klausimą dėl požiūrių skirtybės, galima būtų aiškinti, kad tai glūdi ilgametėje Olandijos patirtyje diegiant žinių vadybą, ir gal tai tik laiko klausimas, kuomet Lietuvoje įsivyraus subjektyvesnis požiūris? O gal tai atsitiko dėl nacionalinės kultūros skirtumų? Olandijoje dominuoja moteriška kultūra (Hofstede, 2005), kuriai labiau tinka subjektyvistinis požiūris. Labai tikėtina, kad Lietuvoje dominuoja vyriška kultūra, kur yra svarbūs asmeniniai pasiekimai ir statusas. Tai trukdo bendravimui ir dalinimuisi žiniomis bei paaiškina, kodėl pirmenybė yra suteikiama labiau objektyvistiniam požiūriui į žinias. Būtų įdomu atlikti ilgalaikį tyrimą, išryškinant moteriškumo ir vyriškumo pasiskirstymą Olandijos ir Lietuvos kultūrose. Tyrimas, susijęs su kultūrinių skirtumų poveikiu žinių vadybos praktiniam taikymui, būtų aktualus įvairių tipų organizacijoms visame pasaulyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žinių vadyba; Kultūra; Švietimas; Lyginamoji analizė; Knowledge management; Culture; Education; Comparative.

ENResearch on knowledge management aimed to analyse practical application differences and similarities in Lithuania and Holland. Organisations of both countries distinguish the same reasons for introduction of knowledge management and apply the same knowledge storage and sharing means. Knowledge sharing is yet a problem due to lack of time, change in employees, lack of knowledge management strategy, organisational culture or difference in attitudes. Lithuanian organisations favour an objective attitude, whereas the Dutch are dominated by the subjective. Assumingly, this difference is the result of the diverse perception of knowledge management, determined by organisational culture and ambiguity of knowledge exchange. Considering the difference in attitudes, clearly, that lies in the Dutch experience to introduce knowledge management, and it may be just a matter of time for a more subjective attitude to settle in Lithuania or maybe it happened due to the differences in the national culture? Feminine culture, prevailing in Holland, favours subjective attitude. It is likely that Lithuania is dominated by the masculine culture with priority given to personal achievements and position. This hinders knowledge sharing and proves why priority is given to a more objective attitude. It would be relevant to conduct long-term research to highlight the spread of femininity and masculinity in Dutch and Lithuanian cultures. Based on the effect of cultural differences on the application of knowledge management, the survey would be relevant for diverse types of worldwide organisations.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3893
Updated:
2018-12-17 11:45:19
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: