Žinių visuomenės transdalykinė mokymo sandara

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių visuomenės transdalykinė mokymo sandara
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2002, t. 23, p. 39-50
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Komunikacija / Communication; Pedagogika / Pedagogy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTPagrindinė problema – žinojimo poveikis mąstymo ir elgesio stiliui, kurį diktuoja vis labiau įsigalinti globalioji žinių aplinka. Spręsdamas žinių visuomenės žmogus remiasi visai kitokiu žinojimo būdu ir praktinio elgesio taisyklėmis, nei klasikinės žinių sistemos, kurios perimtos iš moderniosios tradicijos. Tokie žinojimo pokyčiai nulemti ne tik technologinių veiksnių dominavimo, bet ir pasikeitusios racionalizavimo logikos, kurią galima įvardyti kaip informacinį racionalumą. Šiame straipsnyje aptariamas universitetinio mokymo paradigmos kismas, kreipiantis link kitokių žinojimo struktūrų įsigalėjimo ir kitokios žinių visuomenės profesionalumo sampratos. Pateikiama profesinio specializavimo ir generalizavimo santykio analizė, žinių visuomenės profesionalumo principai ir jų įgyvendinimo universitetiniame mokyme alternatyvos, multikultūriniai ir mokslinio žinojimo „poveikio jėgos“ aspektai. Siekiama pagrįsti žinių visuomenės mokymo dinaminį modelį, kurio pagrindas – komunikacijos ir informacijos probleminis kompleksas, įtraukiantis visuotinį kultūros kontekstą ir vertybių visumą, atitinkančią „life-wide education“ principą. Kaip šiuolaikinio profesionalumo modelio metodinis aspektas nagrinėjama eksperimentinė tarpdalykinė magistrantūros studijų programa „Informacijos visuomenės studijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Globalizacija; Informacija; Informacijos visuomenės studijos; Komunikacija; M. Romerio universitetas; Mokymas; Studijų programa; Tarpdalykiškumas; Transdalykiškumas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Žinių visuomenė; Communication; Globalization; Information; Interdisciplinarity; Knowledge society; Learning; M. Romeris University; Programme; Studies of Information society; Trans-disciplinarity.

ENThe main object of the article is the influence of knowledge on the style of thinking and acting, which is dictated by increasingly entrenching global knowledge environment. A member of knowledge society bases his judgements on totally different knowledge and rules of practical behaviour than that of classic knowledge systems, which come from the modern tradition. Such changes in knowledge emerged due to the domination of technological factors and to the changed logic of rationalisation, which could be named as information rationalisation. This article discusses the change in the paradigm of university teaching which leads to the entrenchment of different knowledge structures and a different concept of knowledge society professionalism. The article analyses the relation between professional specialisation and generalisation as well as principles of knowledge society professionalism and the alternatives of their implementation in university education, multicultural and scientific knowledge aspects of “the power of influence”. The work seeks to base the dynamic model of knowledge society education, the ground of which is the problem complex of communication and information, involving the universal culture context and the complex of values, which match the principle of “life-wide education”. The article analyses a pilot interdisciplinary programme of postgraduate studies “Studies of Information Society” as the methodological aspect of the contemporary professionalism model.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12345
Updated:
2018-12-17 11:00:31
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: