Žinių ekonomika ir žinių vadyba : valstybės politikos aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinių ekonomika ir žinių vadyba: valstybės politikos aspektai
Alternative Title:
Knowledge economy and knowledge management: aspects of state policy
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2006, Nr. 1, p. 59-65
Summary / Abstract:

LTJau šiandien žinių novatoriškos panaudojimo galimybės yra sukuriamos panaudojant nuolat tobulėjančias technologijas ir programinės įrangos sprendimus. Žinios įgavo materialinę reikšmę, jas galima kurti, naudoti, platinti, pasidalinti, tai tarsi materialinė informacijos laikmena. Straipsnio tikslas apžvelgti vykdomos valstybės žinių ekonomikos politikos aspektus Europos Sąjungos ir Lietuvos kontekste, aptarti Viešojo administravimo sektoriaus svarbą žinių ekonomikai, išsiaiškinti žinių ekonomikos esmę bei vietą žinių vadyboje. Ekonomine prasme žinios vertingos tiek, kiek jos yra pritaikomos. Žinių ekonomikoje svarbiausias išteklius – žmogus, jo sugebėjimai, žinios ir jų panaudojimas. Galimybės konkuruoti su kitomis pasaulio šalimis vis labiau priklauso nuo šalies piliečių gebėjimo efektyviai panaudoti žinias. Šiuo metu vyksta spartus informacinių technologijų skverbimasis į verslo aplinką, valstybės valdymo politiką, ekonomiką ir individų kasdieninę buitį. Informacinės technologijos įgalina sukurti efektyvią informacijos apdorojimo ir platinimo infrastruktūrą, kuri užtikrina prekybos ir ekonomikos vystymąsi, sąlygoja visuomeninių ir politinių sprendimų priėmimą bei valdymo pokyčius valstybiniame lygmenyje. Šalies ekonominis stabilumas, nuolat tobulinama teisinė bazė, palanki ekonominė aplinka, palankios finansinės galimybės – svarbiausi veiksniai, sąlygojantys verslo formavimąsi šalyje. Žinios tampa verslo strateginiu ištekliu, o šalies informacinė infrastruktūra – verslo plėtojimo sąlyga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žinios; Visuomenė; Vadyba; Knowlege; Society; Management; Economy; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENEvery day, innovative possibilities for using information are created through the use of constantly improving technology and software solutions. Information has taken on a material value: it can be created, used, distributed and shared. The article reviews aspects of the national information economy policy in the context of Lithuania and the European Union and discusses the importance of the Public Administration sector to the information economy, clarifying the essentials of the information economy and its place in information management. In economic terms, the value of information lies in how it can be applied. In the information economy, the most important resource is people: their skills, their knowledge. A country’s ability to compete with other countries is increasingly dependent on the ability of its citizens to effectively use information. At the moment a rapid penetration of information technology is taking place in the business environment, in national management policy, economics and everyday life. Information technology enables us to effectively process and distribute information, which ensures commercial and economic development and affects the course of public and political decision-making and management changes at the national level. Economic stability, a constantly improving legal base, a favourable economic environment and favourable financial possibilities: these are the most important factors that shape the course of commercial activity in any country. Information becomes one of commerce’s strategic resources, while the country’s information infrastructure becomes a pre-condition for business growth.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4702
Updated:
2013-04-28 16:07:26
Metrics:
Views: 35
Export: