Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos ir žinių vadyba informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje
Alternative Title:
Information and Knowledge Management in the System of Information and Communication Sciences
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 22-29
Keywords:
LT
Žinios; Žinių vadyba; Žinių visuomenė.
EN
Knowledge economy; Knowledge management; Knowledge society; Knowledge.
Summary / Abstract:

LTEkonominės, socialinės, technologinės aplinkos pokyčiai lemia ne tik organizacinių struktūrų, bet ir fundamentaliųjų mokslų kismą. Kiekviena veikla tampa vis kompleksiškesnė, jai reikia didesnės koordinacijos ir įvairialypių žinių. Komunikacijos ir informacijos mokslai, ilgą laiką neturėję savarankiškos mokslų krypties statuso, buvo priskiriami kitoms mokslo kryptims bei šakoms. Šiandienos pokyčiai sukuria sąlygas komunikacijos ir informacijos mokslų plėtotei. Transformuojasi valdymo modeliai, veikiami žinių visuomenės, žinių ekonomikos iššūkių. Žinių ištekliais grįsta perspektyva – tai vertingų, sunkiai atkartojamų organizacijos kompetencijos išteklių valdymas. Žinių vadyba, kaip atskira teorinė koncepcija, išsirutuliojo neseniai, tai viena naujausių vadybos paradigmų ir tyrimų objektų. Ji ypač aktuali vis labiau įsivyraujančiai ir naujas taisykles organizacijoms diktuojančiai žinių ekonomikai. Siekiant įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą organizacijoms jau nepakanka valdyti vidinius ir išorinius informacijos srautus. Organizacijos mokymasis ir žinių vadyba – tai svarbiausi veiksniai kuriant efektyvias verslo organizacijų vadybines strategijas. Informacijos vadybos ir žinių vadybos koncepcijų santykis yra nauja teorinių diskusijų sritis. Šiame straipsnyje bandoma į minėtas vadybos šakas žiūrėti integruotai, apibendrinant jas kaip organizacijos valdymo fenomeno dalį. Straipsnio tikslas – atskleisti informacijos ir žinių vadybos vietą informacijos ir komunikacijos mokslų sistemoje, parodyti informacijos ir žinių vadybos sąsajas, aptarti vadybinės veiklos pokyčius, nulemtus žiniomis grįstos ekonomikos raiška. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žinios; Žinių visuomenė; Žinių vadyba; Žinių ekonomika; Knowledge; Knowledge society; Knowledge management; Knowledge economy.

ENChanges of economic, social and technologic environment determine the change of organizational structures as well as that of fundamental sciences. Knowledge resource-based perspective implies the management of valuable and difficult-to-replicate competence resources of the organization. As a separate theoretical concept, knowledge management evolved quite recently. It is one of the most recent management paradigms and objects of research. It is particularly relevant to the increasingly establishing knowledge economy that dictates new rules to the organizations. While seeking to obtain a long-term competitive advantage, it is no longer sufficient for the organizations to manage the internal and external flows of information. Organizational learning and knowledge management are the most important factors when creating effective management strategies for business organizations. The ratio of information management and knowledge management concepts is the new area for theoretical discussions. This article aims at viewing the mentioned branches of management in an integrated manner, while summarizing them as a part of the organizational management phenomenon. The purpose of the article is to reveal the place of information and knowledge management in the system of information and communication sciences, to show the links between the information and knowledge management and to discuss the changes of managemental activities, determined by manifestation of knowledge-based economy.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3910
Updated:
2018-12-17 11:45:20
Metrics:
Views: 87    Downloads: 33
Export: