Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas : 1991-2001

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas: 1991-2001
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2001, t. 16, p. 9-16
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - įvertinti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto (KF), kaip organizacijos, situaciją dabarties ir ateities permainų kontekste bei aptarti ateities raidos scenarijų galimybes. Į problemą žvelgiama iš modernios organizacijos pozicijų. KF įkūrimo metu laikytasi principinės nuostatos, kad komunikacijos ir informacijos mokslams priskirtinos disciplinos, informaciniu požiūriu tiriančios socialinės komunikacijos procesus ir plėtojančios bendrąją komunikacijos ir informacijos teoriją. Nuo pat įkūrimo KF siekia ne tik atsižvelgti į visuomenės poreikius, bet ir daryti jai įtaką, telkti dėmesį į žinių vaidmenį, optimalius žinių organizavimo būdus, modeliuoti informacijos vartotojų poreikius. Tradiciškai komunikacija suprantama kaip informacijos, žinių perdavimas. Pastaraisiais metais pasaulyje aktualizuojasi gana bendra informacijos socialinės sąveikos, t. y. komunikacijos, problematika. Išsivysčiusiose užsienio šalyse ji pripažįstama kaip savarankiška mokslų kryptis. Permainos yra vienintelis pastovus organizacijose egzistuojantis procesas. Siekdami KF efektyvumo ir sėkmės ateities neapibrėžtumų pasaulyje mes sugebėjome institucijos viduje sukurti pastovų poreikį ir sugebėjimą keistis. KF sugebėjimas keistis gali būti apibrėžtas kaip organizacijos gebėjimas inicijuoti permainas ir pasiekti sėkmingų rezultatų, remiantis esamu pagrindu. Visa tai leidžia ryžtingai ir veržliai užimti strategines pozicijas akademinėje ateities informacijos ir žinių visuomenės rinkoje.

ENThe aim of the article is to evaluate the situation of the Faculty of Communication of Vilnius University as an organization in the context of the present and the future changes and discuss the possibilities of future development scenarios. The problem is viewed upon from the positions of a modern organization. At the time of launching of the Faculty of Communication the principle position was that the communication and information sciences include the subjects, studying, in the information related terms, social communication processes and developing the common theory of communication and information. Starting from its launching the Faculty of Communication strives not only for taking into consideration the needs of the society, but also influencing the society, drawing the attention to the role of knowledge and the optimal ways for organization of information and modeling the needs of the users of information. Traditionally communication is comprehended as transfer of knowledge and information. During the later years a rather common problem of social interrelation of information, i. e. communication, has been becoming relevant throughout the world. In the developed foreign countries it is recognized as a self-sufficient direction of studies. The changes are the only constant process, existing in an organization. For the purpose of ensuring of efficiency and success of the Faculty of Communication in the future world of uncertainty, a continuous demand and ability to change was developed within the institution, which can be defined as the ability to initiate change and reach successful results on the existing base and allows for vigorous occupation of the strategic positions on the academic market of the future information and the information society.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12246
Updated:
2018-12-17 10:51:11
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: