Valstybės žinių ekonomikos politika : žinių vadyba ir antreprenerystė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės žinių ekonomikos politika: žinių vadyba ir antreprenerystė
Alternative Title:
State knowledge economy policy: knowledge management and entrepreneurship
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2004, t. 31, p. 18-33
Keywords:
LT
žinių vadyba; Antreprenerystė; žinių ekonomika.
EN
Knowledge management; Entrepreneurship; Knowledge economy.
Summary / Abstract:

LTŽiniomis grįstos plėtros strategija pasižymi tuo, kad pasitelkiama visa žmonijos patirtis, siekiant kurti informuotą ir išmintingą visuomenę. Švietimas, mokslas, informacinė infrastruktūra sudaro žinių ekonomikos esmę. Žinioms kurti ir naudoti reikalingi išsilavinę piliečiai. Dinamiška informacinė infrastruktūra yra būtina efektyviai komunikacijai, informacijai ir žinioms skleisti bei apdoroti. Straipsnio tikslas - atskleisti esminius žiniomis grįstos ekonomikos komponentus, būtinus veiksmingam žinių taikymui ir antreprenerystės klestėjimui valstybėje. [Iš leidinio]

ENKnowledge based development strategy can by characterized by application of all human and cultural heritage that could be used for the creation of information wealthy, intelligent and competent society. Education, science and information infrastructure are essential for Knowledge Economy. For knowledge creation and utilization educated and competent citizens are needed. The dynamic information infrastructure is required for effective sharing and processing of information and knowledge. The purpose of the article is to present the basic components of knowledge economy that are necessary for effective use of knowledge and flourishing of entrepreneurship in the state. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13528
Updated:
2018-12-17 11:22:43
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: