Ciklinio ekonomikos svyravimo įtaka darbo rinkos rodikliams Šiaulių apskrities pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ciklinio ekonomikos svyravimo įtaka darbo rinkos rodikliams Šiaulių apskrities pavyzdžiu
Alternative Title:
Influence of cyclic fluctuations for the labour market indicators of Šiauliai province example
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 89-97
Keywords:
LT
Darbo rinka; Darbo rinka, nedarbas, užimtumas, ekonomikos ciklas, ekonomikos augimas ir nuosmukis; Ekonomikos augimas ir nuosmukis; Ekonomikos ciklas; Nedarbas.
EN
Economy cycle; Economy growth and recession; Employment; Labour market; Unemployment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - atskleisti ciklinio ekonomikos svyravimo įtaką darbo rinkos rodikliams Šiaulių apskrityje. Remiantis įvairiais autoriais, buvo nustatyta, kad egzistuoja priklausomybė tarp ekonomikos ciklų ir darbo rinkos rodiklių: užimtumas didėja, esant ekonomikos augimui, ir mažėja, esant ekonomikos nuosmukiui. Be to, darbo rinkai atsigauti po ekonomikos nuosmukio reikia kur kas daugiau laiko, nei šalies ekonomikai. Atlikus statistinę duomenų analizę, išsiaiškinta, kad ekonomikos pokyčiai šalyje ar tam tikrame regione sąlygoja reikšmingus pokyčius darbo rinkoje. Analizuojamo laikotarpio pirmieji ir paskutinieji metai yra ekonomikos nuosmukio metai, kurie sąlygojo nedarbo lygio didėjimą, realiojo BVP sumažėjimą. Pirmosios krizės priežastys Lietuvoje buvo Rusijos finansų krizė, dėl kurios pablogėjo šalies įmonių būklė ir sumažėjo konkurencingumas kitų šalių atžvilgiu, o antrosios, kuri dar tęsiasi iki šiol - pasaulinė finansinė ir ekonominė krizė, kurią įtakojo nekilnojamojo turto kainų burbulas ir lengvai dalijami kreditai. Nors 2001 m. stebimas Šiaulių apskrities ekonomikos pagerėjimas (realiojo BVP padidėjimas), tačiau teigiami darbo rinkos pokyčiai pastebėti tik 2002 m. Analizuojamu laikotarpiu Šiaulių apskrityje bedarbių struktūroje dominuoja jaunimas, o tai galėjo sąlygoti to priežastis - praktinių įgūdžių stoka. Teigiamus poslinkius iki 2008 m. darbo rinkoje lėmė spartus ekonomikos augimas, išaugęs vartojimas, tačiau 2008 m. prasidėjusi finansų ir ekonomikos krizė lėmė neigiamus pokyčius ekonomikoje ir darbo rinkoje.

ENIn present days, the top economic and social problems are the high unemployment growth and employment decline, which are analysed in this article. In the world a significant changes were determined by the economic and financial crisis and the accompanying downturn of economy. On the ground of the experience of other countries, the economic fluctuations had the effect for in the labour market, employment and unemployment, what relationship exists between the cyclic fluctuations and unemployment in theoretical terms. It is analysed unemployment level and GDP growth rate of dynamics, the changes of men, women and youth unemployment of Šiauliai region in 1999-2009 year period. The changes of Šiauliai region of unemployed and occupied persons are rated in the context of the Republic of Lithuania. The reasons on which it is based and have had a direct impact for the labour market indicators changes are presented during the analysis period. It is discovered the main dimensions of labour market of Šiauliai region in growth and recession periods of economy. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27747
Updated:
2018-12-17 12:46:42
Metrics:
Views: 3    Downloads: 3
Export: