Lietuvos ekonomikos augimo prognozavimas trumpu laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos augimo prognozavimas trumpu laikotarpiu
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 3, p. 79-100
Keywords:
LT
Bendrasis vidaus produktas; Kooreliacija; Regresija; Reikšmingumas.
EN
Gross domestic product; Correlation; Regression; Importance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimas taikant išankstinio įvertinimo metodą šalies realiojo bendrojo vidaus produkto pokyčiams trumpu laikotarpiu aprašyti. Analizuojami dvylikos ūkio veiklų realiojo bendrojo vidaus produkto metų pokyčiai. Atrinkti kiekvienos šios veiklos oficialiai skelbiami rodikliai, geriausiai atskleidžiantys konkrečios veiklos bendrojo vidaus produkto didėjimo tempą, sudaryti ir įvertinti tiesinės regresijos modeliai. Realiojo bendrojo vidaus produkto ir jo sudedamųjų dalių didėjimo tempų įverčiai, gauti taikant šiuos modelius, buvo palyginti su oficialiai paskelbtomis rodiklių reikšmėmis. Gautos nedidelės rodiklių paklaidos rodo, kad būsimą Lietuvos realiojo bendrojo vidaus produkto augimą galima pakankamai tiksliai įvertinti naudojant tik tinkamai atrinktus oficialiai skelbiamus duomenis.

ENThe article forecasts the growth of economy in Lithuania by applying the advance evaluation method for description of the changes of the real gross national product of the country in short-term perspective. The annual changes of the real gross national product in twelve economic activities are analyzed. The officially published indicators of each of the said activities are selected, the ones best revealing the rate of growth of the gross national product of the specific activity, the lineal regression models are developed and evaluated. The indicators of the rates of growth of the real gross national product and its composite parts, obtained by applying the said models, were compared with the officially published values of the indicators. The obtained insignificant discrepancies between the indicators show that the future growth of the real gross national product of Lithuania can be sufficiently accurately evaluated by using only the appropriately selected officially published data.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12684
Updated:
2018-12-17 11:10:59
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: