Kai kurie Lietuvos ekonominio augimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie Lietuvos ekonominio augimo aspektai
Alternative Title:
Some aspects of Lithuanian economic growth
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2006, [t.] 7, Nr. 4, p. 232-236
Summary / Abstract:

LTEkonominis augimas mažiau išsivysčiusiose šalyse yra tikslas ir priemonė geresnei gyvenimo kokybei pasiekti, priartėti prie kitų šalių jau pasiekto pragyvenimo lygio. Straipsnyje autoriai trumpai apžvelgia ekonominio augimo pasekmes ir sąnaudas. Remdamiesi egzistuojančiomis ekonominio augimo teorijomis, autoriai išskiria veiksnius, kurie Lietuvos sąlygomis galėtų skatinti ekonominį šalies augimą. Prielaidos apie šių veiksnių įtaką yra statiškai tikrinamos, naudojant 1998-2005 metų duomenis. Gauti rezultatai straipsnyje ekonomiškai interpretuojami, pasiūlomos kai kurios ekonominės politikos kryptys. [Iš leidinio]

ENEconomic growth in less developed countries serves as aim and driving force to achieve better living quality, to approach level of living already reached by other countries. In the present paper authors go through such questions as consequences of economic growth and their costs. Basing on available economic growth theories authors distinguish factors, which could display the strongest impact on country's economic growth. Assumptions about influence of chosen factors are statistically tested employing data of the 1998-2005 period. Analysis results are economically interpreted, some policy implications formulated. [Text from author]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45006
Updated:
2019-02-25 16:50:29
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: