Komplementiniai predikatai ir jų multifunkcionalumas: lietuvių kalbos tekstynais paremtas tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komplementiniai predikatai ir jų multifunkcionalumas: lietuvių kalbos tekstynais paremtas tyrimas
Alternative Title:
Complement-taking predicates and their multifunctionality in Lithuanian: a corpus-based study
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2012, t. 58, p. 223-233
Keywords:
LT
Komplementiniai predikatai; Tekstynai.
EN
Complement-taking predicates; Corpora.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti komplementinių predikatų (KP) morfosintaksinį statusą, jų funkcijas autentiškoje vartosenoje ir aptarti galimus jų adverbializacijos požymius. Remiantis tekstynų analizės metodika straipsnyje nagrinėjami įvairių KP lietuvių kalboje (veiksmažodiniai, būdvardiniai, dalyviniai, daiktavardiniai) kokybiniai ir kiekybiniai parametrai, leidžiantys nustatyti jų reikšmės kitimą ir daugialypes funkcijas. Atlikta semantinė funkcinė analizė siekiant nustatyti KP kaip įterpinių vartosenos dažnį ir sintaksinį mobilumą. Multifunkcionalumas, būdingas parenteziniams KP, yra priklausomas nuo konteksto ir diskurso. Kaip rodo kiekybinė įterpiamai vartojamų kalbos duomenų vartosenos analizė, KP yra dažnai vartojami lietuvių kalboje autoriaus pozicijai reikšti, kuri gali būti episteminė (modalinė arba evidenciali) ir vertinamoji. Ši funkcija bei reikšmė ir kiti morfosintaksiniai požymiai leidžia parentezinius KP gretinti su adverbialais. Lietuvių kalboje, skirtingai nei anglų kalboje, be mentalinių ir sakymo veiksmažodžių, parenteziniai KP dar yra ir bevardės giminės būdvardžiai, neveikiamosios rūšies esamojo ir būtojo laiko nederinamieji dalyviai ir daiktavardžiai. KP morfosintaksinio statuso pasikeitimas lemia funkcinius pokyčius. Parentezinė KP vartosena paprastai reiškia gramatinį, o ne leksinį ir ne pagrindinio sakinio statusą. Funkciniu požiūriu tokį statuso pasikeitimą galima būtų apibūdinti kaip į autorių orientuotų funkcijų įgijimą. Pastarosios siejamos su subjektyvizacijos sąvoka lingvistikoje.

ENThe paper is devoted to the synchronic study of the multifunctionality of complement-taking predicates in Lithuanian. The focus of the analysis is on the parenthetical use of verbal, adjectival, nominal, and participial one-word-form CTPs like manau 'think' PRS.1SG, aišku 'clear' ADJ.N, suprantama 'understand' PTCP.PRS.PASS.N, žinia message' F.SG.NOM, which function as adverbials and serve as intratextual and interpersonal discourse markers. The process of adverbialization they undergo is related to grammaticalization and it can be characterized by semantic bleaching, adverbial distribution, and non-addressability. The language data have been collected from two corpora: the Corpus of Academic Lithuanian (Corpus Academicum Lithuanicum — CorALit — http://coralit.lt) and the sub-corpus of fiction in the Contemporary Corpus of the Lithuanian Languge (http://donelaitis.vdu.lt). [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44722
Updated:
2020-09-12 22:57:08
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: