Metadiscoursal connectors in linguistics MA theses in English L1 & L2

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Metadiscoursal connectors in linguistics MA theses in English L1 & L2
Alternative Title:
Teksto konektoriai kalbotyros magistro darbuose
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 61 (3), p. 36-50
Keywords:
LT
Diskurso analizė; Gimtoji ir užsienio kalbos; L1 ir L2; Magistro darbas; Magistro darbų žanras; Metadiskursas; Reflektyvumas; Teksto konektoriai; Teksto rišlumo priemonės.
EN
Discourse analysis; L1 and L2; MA thesis genre; Metadiscourse; Reflexivity; Text connectors; Text-connectors; Text-connectors, metadiscourse, MA thesis genre, native and foreign languages.
Summary / Abstract:

LT[...] Teksto konektoriai - tai metadiskurso kategorija, padedanti tinkamai sudėlioti argumentus tekste bei įtraukti skaitytoją į diskurso procesą. Tyrimu siekiama apibūdinti teksto konektorių vartojimą lingvistikos magistro darbuose. Tyrimo medžiaga - 70 magistro darbų, parašytų gimtąja ir negimtąja anglų kalba Britanijos ir Lietuvos universitetuose. Straipsnyje pateikiami tyrimo pirmosios dalies rezultatai: (1) magistro darbo žanro teksto konektorių analizės metodologiniai metmenys: teksto konektorių funkcinė klasifikacija, susidedanti iš devynių kategorijų, jų lingvistinės raiškos pavyzdžiai bei tyrimo proceso probleminių aspektų analizė; (2) statistinės analizės rezultatai: teksto konektorių santykinis dažnumas magistro darbuose (0,77) bei dažnumų palyginimas gimtakalbių ir negimtakalbių studentų tekstuose (0,56:0,90), rodantis, jos negimtakalbiai (Lietuvos universitetų) anglų kalbos studentai vartoja daug daugiau teksto konektorių magistro darbuose (+355,06) nei gimtakalbiai. Tikėtina tokio gausaus teksto konektorių vartojimo priežastis - perdėtas dėmesys teksto konektoriams anglų kalbos pratybose vidurinio ugdymo ir bakalauro studijų pakopose bei anglų kalbos vadovėliuose. Gimtosios kalbos įtaka kaip galima gausaus konektorių vartojimo priežastis atmetama. Gausus teksto konektorių vartojimas magistro darbuose būdingas ir kitų kultūrų studentams, todėl galima teigti, jog tai yra bendras anglų kalbos tarpukalbės (‘interlanguage’) ypatumas. [Iš leidinio]

ENIt is now commonly agreed that written academic texts are dialogic and interactive. How do academic writers increase interactivity of discourse? How do they organise texts and communicate with readers? Text-connectors is one of the many metadiscoursal categories used by writers to arrange their arguments and involve their readers. This paper considers the use of text-connectors in the Master’s thesis genre in Linguistics and analyses 70 theses by native and non-native (Lithuanian) students of English. The aim of the study is to work out a methodological framework for the analysis of text-connectors in the MA thesis genre and to compare the frequencies of text-connectors in native speaker (L1) and non-native speaker (L2) English theses as well as with frequencies in other genres. The classification of text-connectors developed in the study includes nine functional categories: addition, attitude, concession, contrast/comparison, illustration, restatement, result, sequence and summary; the procedural considerations cover the problems of reflexivity, multifunctionality, clustering and double use of text-connectors; the comparison of L1 and L2 theses shows an enormous overuse of text-connectors in L2 texts. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24328
Updated:
2018-12-17 12:37:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: