Konstrukcijos su nederinamuoju neveikiamosios rūšies dalyviu „galima“: diskurso žymiklio link

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstrukcijos su nederinamuoju neveikiamosios rūšies dalyviu „galima“: diskurso žymiklio link
Alternative Title:
Constructions with the non-agreeing present passive participle galima "it is possible": from a complement-taking predicate to a discourse marker
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2020, t. 74, p. 77-96
Keywords:
LT
Diskurso žymikliai; Komplementiniai predikatai; (Inter)subjektyvumas; Akademinis diskursas; Žiniasklaidos diskursas; Grožinė literatūra; Tekstynais paremtas tyrimas.
EN
Discourse markers; Complement-taking predicates; (Inter)subjectivity; Academic discourse; Newspaper discourse; Fiction; Corpus-based study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti konstrukcijų su nederinamuoju neveikiamosios rūšies dalyviu galima vartoseną akademiniuose, žiniasklaidos ir grožinės literatūros tekstuose. Tyrimui naudojama lietuvių mokslo kalbos tekstynas CorALit (Corpus Academicum Lithuanicum), Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno žiniasklaidos tekstų iš dienraščio „Lietuvos rytas“ patekstynis ir dvikalbis dvikryptis lygiagretusis grožinės literatūros tekstynas ParaCorpA→LT→A. Tirtos GALIMA + INF (+ NP), KAD / JOG-S ir GALIMA + INF (PARENT)1 konstrukcijos. Nustatyta, kad šios konstrukcijos vyrauja moksliniuose tekstuose ir yra vartojamos autoriaus požiūriui reikšti, santykiui su adresatu kurti ir sąsajoms tarp skirtingų teksto elementų žymėti. GALIMA + INF (+ NP), KAD / JOG-S konstrukcija koduoja subjektyvų autoriaus požiūrį ir (ar) atlieka kitas diskurso organizavimo, santykio su skaitytoju kūrimo funkcijas. GALIMA + INF (PARENT) yra sintaksiškai išlaisvėjusi ir vartojama kaip diskurso žymiklis perteikti intersubjektyvų autoriaus požiūrį, siekį pabrėžti autoriaus-skaitytojo bendrumą. Ji taip pat gali būti vartojama kaip reformulavimo žymiklis, rodantis sąsajas tarp skirtingų teksto elementų. Akivaizdžių šių konstrukcijų vartosenos skirtumų žiniasklaidos ir grožinės literatūros tekstuose, palyginti su moksliniais tekstais, nustatyta nebuvo, skiriasi tik konstrukcijų vartosenos dažnis. [Iš leidinio]

ENThe focus of this article is on constructions with the non-agreeing present passive participle galima ‘it is possible’ and their use in academic texts, newspaper discourse, and fiction. The study employs the Corpus of Academic Lithuanian, the Corpus of the Contemporary Lithuanian Language (the sub-corpus of the Lithuanian daily newspaper “Lietuvos Rytas”), and the parallel corpus ParaCorpEN→LT→EN. Two constructions were analyzed: GALIMA + INF (+ NP), THAT-S, and GALIMA + INF(PARENT). The results show that these constructions are more typical of scientific discourse rather than newspaper discourse or fiction, and are employed to express author stance, to create author-reader relationship, or to signal links between different parts of text. The construction GALIMA + INF (+ NP), THAT-S expresses the subjective attitude of the author and can also be used as a discourse organizing device. GALIMA + INF(PARENT) has developed into a discourse marker, which is syntactically less restricted and can be employed to mark intersubjectivity. In some cases the parenthetical construction is also used as a reformulation marker showing logical links between different parts of text. No obvious differences in the use of these constructions across different discourse types were observed, except for the frequency of their occurrence. [From the publication]

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91034
Updated:
2021-02-16 13:35:37
Metrics:
Views: 76
Export: