Mokslo subjektų atributų raiška tekstuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo subjektų atributų raiška tekstuose
Alternative Title:
Expression of Attributes of Science Subjects in Texts
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2005, 1, p. 92-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atributas; Mokslo subjektas; Mokslo populiarinamasis tekstas; Attribute; Science subject; Popular scientific text.
Keywords:
LT
Atributas; Mokslo populiarinamasis tekstas; Mokslo subjektas.
EN
Attribute; Popular scientific text; Science subject.
Summary / Abstract:

LTMokslo populiarinamuosiuose tekstuose subjektai apibūdinami kelių tipų atributais. Atsižvelgiant į atributų vartosenos dažnumą, galima skirti pagrindinius (dominuojančius) ir papildomuosius atributus, kuriais informacija tikslinama, plečiama. Pagrindiniams atributams mokslo populiarinamuosiuose tekstuose skiriami tokie požymiai: 1) tautybė ar gyvenamoji vieta (nurodoma šalis, mietas ar pan.); 2) mokslinė ar profesinė veikla (nurodomas mokslo laipnis, profesija ar pareigos ir kt.). Šių atributų junginys – dažniausia mokslo subjektų raiškos priemonė. Papildomieji atributai, atsižvelgiant į pateikiamos informacijos pobūdį, gali būti skirstomi į neutraliuosius ir subjektyviuosius atributus. Neutraliaisiais atributais perteikiami esminiai faktai (pvz., nurodomi moksliniai atradimai, mokslinės veiklos įvertinimai, giminystės ryšiai, laikas), subjektyviaisiais – asmeninis autoriaus požiūris ir vertinimas. [Iš leidinio]

ENIn popular scientific texts subjects are defined by attributes of several types. By frequency of use of attributes, they may be divided into main (dominant) and additional attributes which specify and expand information. The following features are attributable to the main attributes in popular science texts: 1) nationality or place of residence (specifying country, city, etc.); 2) scientific or professional activities (specifying scholarly title, profession or position, etc.). A combination of these attributes is the most typical means of expression of scientific subjects. Additional attributes depending on the nature of information provided may be divided into neutral and subjective attributes. Neutral attributes convey essential facts (e.g. indicate scientific discoveries, evaluations of scientific activities, relations, time) while subjective ones express personal views and evaluations of the author.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/497
Updated:
2018-12-17 11:32:18
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: