Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo teikiant socialines paslaugas
Alternative Title:
Influence of NGO in providing social services
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2003, Nr. 1 (3), p. 87-96
Keywords:
LT
Alytus; Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibūdinamas nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) vaidmuo pilietinėje visuomenėje, aptariamas šių organizacijų veiklos pobūdis, atskleidžiami Lietuvoje veikiančių visuomeninių organizacijų tipai ir jų teikiamos paslaugos. Be to, pristatomas Alytaus rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos, vykdomos teikiant socialines paslaugas, tyrimas bei jo rezultatai: pagrindinės problemos, trukdančios efektyviai šių organizacijų veiklai; tikslinės grupės, kurios dažniausiai naudojasi NVO teikiamomis paslaugomis; atskleistos bendradarbiavimo su savivaldybe pagrindinės kryptys (informacijos teikimas, bendrų projektų rengimas, abipusė šviečiamoji veikla). Pateikiama NVO ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo perspektyva, atsiskleidžianti per: a) informacijos teikimą; b) finansavimo galimybes dalyvaujant įvairiose programose, rengiant projektus socialinėms paslaugoms teikti; c) šviečiamoji veikla (dalyvavimas įvairiuose vietos valdžios rengiamuose seminaruose suteikia daugiau galimybių teikti kokybiškas paslaugas, parengti kokybiškus projektus finansavimui iš biudžeto gauti); d) socialinę sritį (rengiant bendrus projektus, tikslingai pasidalijant funkcijomis). Išvadose ir pasiūlymuose apibendrinami tyrimo metu gauti rezultatai bei pateikiami pasiūlymai nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinėje srityje, veiklai tobulinti ir bendradarbiavimui su miesto savivaldybe stiprinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Nevyriausybinės organizacijos; Nevyriausybinės organizacijos (NVO); Socialinės paslaugos; Cooperation; Non Governmental Organisation; Non governmental organizations (NGO); Social services.

ENThe authors of the article deal with the development of NGO in the countries of European Union as well as in the independent Lithuania. The role, main functions, principles of activities and typology of NGO are analysed. The authors present the research which was carried out in Alytus (22 NGO, which provide social services and 7 members of governmental bodies did participate in this research). The field of cooperation between NGO and self-governmental institution in the region was researched. The data did show the main problems (the lack of material support, poorly developed skills of management, lack of experiences if providing services, etc.) with which NGO are facing in Alytus. The main conclusions (most frequently NGO are involved in education and consultative activities) and trends for improvement cooperation (developments of joint projects, separation of functions, etc.) between NGO and self-government institutions are developed and presented in the article. These conclusions are based on the data coming from authors research study mentioned above. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33346
Updated:
2018-12-17 11:13:48
Metrics:
Views: 88    Downloads: 36
Export: