Teisminio precedento privalomumo problema Lietuvos teisinėje sistemoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisminio precedento privalomumo problema Lietuvos teisinėje sistemoje
Alternative Title:
Problem of obligation of judicial precedent in the Lithuanian legal system
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 5 (95), p. 51-56
Keywords:
LT
Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje ypač išryškėjo romanų-germanų ir anglosaksų teisės tradicijų asimiliacijos tendencijos, turinčios įtakos įvairioms teisės teoretikų pozicijoms dėl teisminio precedento, kaip privalomo teisės šaltinio. Teisminio precedento problema, išryškėjusi jau 1918.1940 m., lieka svarbi ir nūdienos Lietuvos teisės mokslininkų diskusijose. Šiame straipsnyje, remiantis teisės aktais, žymių Lietuvos teisės mokslininkų darbais, siekiama atskleisti teisminio precedento, kaip teisės šaltinio, sampratą, aptariamas aukščiausios instancijos teismo, kaip oficialaus valstybės teisės aiškintojo, vaidmuo, analizuojamas privalomas teisminio precedento pobūdis kai kurių bendrųjų teisės principų kontekste. Išanalizavus svarbiausius Lietuvos teisės aktus, teisės teoretikų pozicijas, galima konstatuoti neformaliai privalomą teisminio precedento pobūdį, kurio formalizavimas atitiktų teismų veikloje susiklosčiusią praktiką. 2006 m. kovo 28 d. Konstitucinio Teismo nutarimu Lietuvos teisinė sistema pasuko teisminio precedento privalomumo įtvirtinimo teisės aktuose link. Mokslinė doktrina nurodo teisminio precedento vietą teisės šaltinių hierarchijoje, todėl privalomumas, kaip teisės šaltinio požymis, yra neatsiejamas nuo teisminio precedento. Išnaginėjus teisminio precedento privalomumo problemą kai kurių bendrųjų teisės principų kontekste, išryškėja būtinybė teisės aktuose įtvirtinti privalomą teisminio precedento pobūdį.Reikšminiai žodžiai: Precedentas; Teisės šaltinis; Teisės principai; Precedent; Source of law; Principles of law.

ENIn the end of the 20th c. tendencies of assimilating Roman-German and Anglo-Sacs law traditions appeared; they influenced various positions of law theoreticians in regards to court precedent as obligatory legal source. The problem of legal precedent, which appeared already in 1918-1940, remains important also in contemporary discussions of Lithuanian law scientists. On the basis of legal acts and works of famous Lithuanian law scientists, this article aims to disclose the concept of court precedent, as the source of law; discuss the role of the highest jurisdiction court, as official explanatory institution of state law; analyse the nature of obligatory court precedent in a context of some general legal principles. After the analysis of the most important Lithuanian legal acts and positions of law theoreticians, informally obligatory nature of court precedent, whose formalisation would correspond to the practice of courts, might be stated. In 28 March 2006, by the decision of the Constitutional Court, legal system of Lithuania turned towards establishing obligatory legal precedent in legal acts. Scientific doctrine sets the place of court precedent in a hierarchy of legal sources, thus the obligation, as feature of legal source, is concurrent from court precedent. After the analysis of the problem of the obligation of court precedent in a context of some general legal principles, the necessity of establishing obligatory nature of court precedent in legal acts appears.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16584
Updated:
2018-12-20 23:14:04
Metrics:
Views: 50    Downloads: 3
Export: