Ugdymo profilio įtaka vyresniųjų paauglių dvasinei sklaidai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo profilio įtaka vyresniųjų paauglių dvasinei sklaidai
Alternative Title:
Einfluss des Erziehungsprofils auf geistige Entwicklung der Jugendlichen
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 169-175
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Jaunimas / Youth.
Summary / Abstract:

LTSiekiant nustatyti, ar ugdymo turinys daro įtaką dvasinių vertybių internalizacijos lygiui bei pobūdžiui, buvo ištirti vyresniųjų paauglių, besimokančių įvairių profilių mokyklose, dvasinių vertybių internalizacijos ypatumai; nustatyti, ar yra reikšmingi dvasinių vertybių internalizacijos skirtumai pagal mokyklų profilius; išskirti tiriamųjų dvasinių vertybių pasirinkimo prioritetai. Tyrime taikytas „nebaigtų sakinių“ metodas, Roheach vertybinių orientacijų bei Dodonovo emocinių išgyvenimų testai, vertybių aprašai ir anketos. Tyrime dalyvavo 1173 septintų (32,0 proc.), aštuntų (33,6 proc.) ir devintų (34,4 proc.) klasių moksleiviai. Atlikus tyrimą, buvo paneigta nulinė hipotezė: ugdymo profilis turi įtakos vyresniųjų paauglių visų dvasinių vertybių (tiesos, gėrio, grožio, šventumo) grupių internalizacijai. Daugiausia ugdymo profilis įtakos turi paauglių bei gnostiniams išgyvenimams ir jų požiūriui į seksą, intelektualumą, tikėjimą, jautrumą grožiui. Palankiausiai dvasinės vertybės skleidžiasi katalikiškojo profilio mokykloje. Tačiau tik fragmentiškai jos šaknijasi realinio ir humanitarinio profilio gimnazijose, prieštaringi dvasinių vertybių internalizacijos duomenys yra paauglių, besimokančių meno profilio mokyklose. Jaunimo mokykloje jos dar neranda atliepos. Mokyklų profiliai suponuoja palankesnę tik kai kurių dvasinių vertybių grupių internalizaciją, o ne laiduoja jų visavertės sklaidos.Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Dvasinės vertybės; Internalizacija; Teenagers; Spiritual values; Internalization.

ENSeeking to establish whether the content of education influences the level and nature of moral internalisation, the peculiarities of the internalisation of moral virtues of older teenagers from schools of various profiles were analysed. The following methods were applied in the research: the method of unfinished sentences, Roheach’s test of virtue orientations and Dodonov’s test of emotional experience, descriptions of virtues and questionnaires. The research involved 1173 students: 7th form students (32.0 %), 8th form students (33.6%) and 9th form students (34.4%). Having performed the research, the hypothesis claiming that the profile of education has a direct impact on the internalisation of all groups of moral virtues (truth, good, beauty, holiness) of older teenagers has been denied. The profile of education primarily influences teenagers’ experiences and their attitudes towards sex, intellectuality, faith and sensuality. The most favourable environment for the dissemination of moral virtues is catholic schools. The virtues only fragmentally establish in high schools with scientific and humanitarian profiles. Profiles of schools create favourable conditions only for the internalisation of certain groups of moral virtues, and do not guarantee a versatile spread of these groups.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31723
Updated:
2018-12-17 11:13:38
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: