Vyresniųjų paauglių dorinis tapsmas: prielaidos, ypatumai, ugdymo linkmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų paauglių dorinis tapsmas: prielaidos, ypatumai, ugdymo linkmės
Alternative Title:
Moral Development of Older Adolescents: Conditions, Characteristics, and Educational Trends
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 40, p. 34-41
Keywords:
LT
Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojamas vyresnių paauglių dorinis tapsmas. Išskiriami svarbesni dorinio ugdymo klausimai. Analizuojant literatūros šaltinius iškeliamos dorinio ugdymo teorinės prielaidos. Dorinis ugdymas visoje ugdymo sistemoje užima išskirtinę vietą, nes yra nukreipiamas į patį asmens centrą, į jo „Aš“, ir iš esmės yra grindžiamas tapatumo ieškojimu. Paauglių dorinis brendimas gan sudėtingas dėl patiriamos tapatumo krizės ir besikeičiančių santykių su suaugusiais bei bendraamžiais. Vyresniųjų paauglių dorinį tapsmą rodo jų dorovinės pozicijos formavimasis. Tiriant vyresnių paauglių požiūrius į dorovines vertybes nustatytas kognityvinis komponentas. Jie labiausiai vertina tiesą, meilę, laimę, mandagumą, nors nuvertina gyvenimo prasmę, kūrybą bei vaizduotę. Paaugliai savo poelgius vertina nepakankamai aukštai. Dorovinį tapsmą teigiamai veikia artimi santykiai su doroviškai brandžiomis asmenybėmis. Aptariamas pedagogo vaidmuo paauglių doroviniam tapsmui.Reikšminiai žodžiai: Dorinis tapsmas; Dorinio tapsmo ypatumai; Teorinės prielaidos; Dorinio ugdymo linkmės.

ENThis article analyses the moral development of older adolescents. The key issues in moral education are distinguished. In analysing the literature sources, the theoretical premises of moral education are discussed. Moral education occupies an exceptional place in the entire system of education because it is focused on the very centre of the person (the person’s “self”) and, essentially, relies on the search for identity. The moral development of adolescents is rather difficult due to the identity crisis that they experience and the changes in the relations with adults and peers. The moral development of older adolescents is indicated by the formation of their moral attitudes. The study of attitudes towards moral values among older adolescents determined their cognitive component. Adolescents value truth, love, happiness, and politeness the most and devalue the meaning of life, creativity and imagination. Adolescents do not value their behaviour enough. Close relations with morally mature personalities have a positive influence on the moral development. The article discusses the role of the pedagogue in the moral development of adolescents.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7758
Updated:
2018-12-20 22:51:28
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: