Studentų adaptacijos kolegijoje ypatumai ir reikšmė studijų procesui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų adaptacijos kolegijoje ypatumai ir reikšmė studijų procesui
Alternative Title:
Peculiarities of students’ adaptation at the college and its’ meaning for the study process
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2013, Nr. 11, p. 24-30
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Adaptacija; Mokymosi aplinkos; Studentų požiūris; Studijų rezultatai; Adaptation; Learning environments; Programmes; Student's approach; Students approach; Study; Study programmes; Study results.
Keywords:
LT
Adaptacija; Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Studentų požiūris.
EN
Adaptation; Learning environments; Programmes; Students approach; Student's approach; Study results.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo sociologijoje vis dažniau teigiama, kad švietimas žmogui nėra pagrindinis tikslas, o tik priemonė įvairiems gyvenimiškiems tikslams pasiekti, todėl mokymas siejamas su besimokančiojo adaptacija įsisavinamai veiklai bei mokymosi aplinkai. Atlikto tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip adaptacijos kolegijoje veiksnius vertina Kauno kolegijos Technologijų fakulteto pirmo kurso studentai. Straipsnyje analizuojamas studentų požiūris į studijų aplinkas (gyvenimo sąlygas, informacijos apie kolegiją ir studijas sklaidą, prisitaikymo prie pasikeitusių sąlygų laiką, žmones, padėjusius susiorientuoti), išsiaiškinta, kokie socialiniai – psichologiniai veiksniai geriausiai padeda studentams adaptuotis kolegijoje, išanalizuoti trikdžiai, susiję su galimybe pasiekti gerų studijų rezultatų. [Iš leidinio]

ENIn the educational sociology it is more often stated that education is not the main aim for the person, it is just a mean of reaching various goals of life, so learning is associated with the adaptation of the learning person to the assimilated activity and learning environment. Implementing the main strategic principles of Kauno kolegija / University of Applied Sciences it is pursued to create advantageous conditions to implement study programmes’ tasks and to cherish sincere and responsibility and trust based relationships. However constructive objective doesn’t always matches the real situation. Often success of the studies depends on how fast and effectively student joins the life of college’s community, adapts, comprehends the meaningfulness of his relations with the environment and estimates the inner need and meaning of adaptation. Carried out research will help to ascertain how adaptation at college is evaluated by Kauno kolegija/University of Applied Sciences, Technology faculty first year students. Students’ approach towards study environments (living conditions, information about studies and college dissemination, adaptation time, people who helped to adapt) will be analysed. Socio-psychological factors, which help students to adapt at college, will be ascertained, obstructions to seek better study results will be analysed, learning environments’ influence on students’ adaptation will be evaluated and factors’ dependence on demographic criteria will be presented. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45542
Updated:
2018-12-17 13:33:19
Metrics:
Views: 42    Downloads: 13
Export: