Lietuvos lenkai ir rusai : dvi skirtingos laikysenos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos lenkai ir rusai: dvi skirtingos laikysenos
Alternative Title:
Lithuania's Poles and Russians: two different perspectives
In the Journal:
Politologija. 2000, Nr. 2 (18), p. 67-84
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Rusai / Russians.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje yra nagrinėjamos Lietuvos lenkų bei rusų laikysenos. Kokius adaptacijos kelius pasirenka šios dvi didžiausios tautinės bendrijos? Analizuojant statistinius bei sociologinius duomenis, argumentuojama, kad dauguma lenkų yra pasirinką segregacinę laikyseną (t.y. galima konstatuoti tam tikrą atsiribojimą nuo daugumos), o rusams yra būdingesnės inkorporacinės laikysenos (t.y. matomos tendencijos įsilieti į daugumą). Galima kelti klausimą: kas tokius skirtumus nulemia? Demografiniai bei socialiniai duomenys (išsilavinimas, socialinė padėtis etc.) yra ambivalentiški, arba nurodytų į priešingas laikysenas. Todėl straipsnyje yra keliama mintis, jog tautinių bendrijų pasirinkti adaptacijos keliai priklauso nuo daugumos laikysenos jų atžvilgiu. Sociologinės apklausos rodo labiau neigiamą daugumos nuostatą lenkų atžvilgiu nei rusų (ir tai galima fiksuoti nuo IX dešimtmečio pabaigos). Būtent tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl lenkai ir rusai yra pasirinką skirtingas laikysenas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lenkai; Rusai; Pole; Russian.

ENThe article analyzes the postures of Poles and Russians, residing in Lithuania and the ways of adaptation chosen by the two largest national minorities. When analyzing the statistic and sociological data, it is argued that most Poles choose a segregative posture (i. e. a certain limitation from the majority can be observed), and Russians characterize with a more incorporating posture (i. e. inclinations towards joining the majority are noted). The following question can be raised: what determines such differences? The demographic and social data (education, social status etc.) are ambivalent, otherwise they would point towards contrary postures. Therefore the article raises the idea that the ways of adaptation, chosen by the national communities depend on the posture of the majority in their regard. Sociological surveys show more negative attitude of the majority towards Poles than Russians (which was observed since the end of the eighties). The aforementioned is one of the main reasons why Poles and Russians have chosen different postures.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11880
Updated:
2018-12-17 10:41:57
Metrics:
Views: 62    Downloads: 7
Export: