Žalgirio mūšis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žalgirio mūšis
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus : 2009.
Pages:
127 p
Series:
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos; t. 3
Notes:
Skirta Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui (1410-2010). Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Šaltiniai — Šimtametis lietuvių karas su kryžiuočiais: Vokiečių ordino atsiradimas prie Baltijos; 1283-1383 m. kryžiuočių agresija į Lietuvą; Lietuvos pasipriešinimas Ordinui — Lenkijos ir Lietuvos unija: Krėvos sutarties ištakos; Krėvos sutartis — Diplomatinė ir ginkluota kova dėl Žemaitijos 1382-1409 m.: Dubysos sutartis; Salyno sutartis; Racionžo sutartis; Didžiojo karo pradžia — Rengimasis karui: Kariuomenės telkimas; "Užnugaris" Rytuose; Skundai Vakarų valstybėms — Žalgirio mūšis ir jo pasekmės: Kelias iki Žalgirio lauko; Kautynių manevras; Nuo Žalgirio lauko iki Marienburgo — Rex iustus: Teisingo karo doktrina; XV a. Vakarų Europos požiūris į Žalgirio mūšį; Žemaitijos susijungimas su Lietuva — Pabaiga — Šaltiniai ir jų santrumpos — Literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų šaltinių santrumpos.
Keywords:
LT
Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Other Editions:
Battle of Grünwald / Mečislovas Jučas Vilnius : National museum palace of the Grand Dukes of Lithuania : Lithuanian art museum 127 p., iliustr
Summary / Abstract:

LTŽalgirio mūšis nutraukė kryžiuočių agresiją į Lietuvą. Ordinas prarado savo ekspansijos galimybę. Žlugo jo siekis sukurti dar vieną germanišką valstybę Žemaitijoje. Buvo padėti pamatai ir Lenkijos Pamariui išvaduoti. Po šių kautynių Ordino istorijoje prasidėjo naujas etapas. Pablogėjo jo ūkinė padėtis. Reikėjo vis daugiau lėšų kariams pasamdyti, o iždas tik tuštėjo. Ordiną ištiko finansinė negalia. Pasak Klauso Milicerio, šias problemas sukėlė agrarinė krizė Vokietijoje. Augant gaminių kainoms, Ordinas iš savo žemės ūkio produktų gaudavo vis mažiau pajamų. Žalgirio mūšis dar apsunkino Ordino situaciją. Jis paveikė luomų struktūrą, išplėtė vokiečių diduomenės įtaką. Knygoje aptariama Žalgirio mūšio priešistorė, įskaitant Vokiečių ordino atsiradimą prie Baltijos, kryžiuočių žygius į Lietuvą, Lietuvos ir Lenkijos uniją, diplomatinę ir ginkluotą kovą dėl Žemaitijos. Nagrinėjamas politinis, propagandinis ir techninis pasirengimas 1409 m. karo veiksmams, bei konkretūs Žalgirio mūšio aspektai. Žalgirio mūšyje susidūrė Vakarų Europos germanų–romanų tautos, viduramžiško karo meno ir riteriškos karo dvasios skleidėjos, su vieninga tautine ir politine lietuvių-slavų sąjunga. Mūšis buvo epochinės reikšmės įvykis, nužymėjęs gaires ateičiai. Jame kovėsi įvairių tautq atstovai. Sąjungininkų gretoms priklausė lenkai, lietuviai, rusai, valakai, armėnai, totoriai, čekai ir daugybė kitų. 1410 m. liepos 15 d. buvo pasiekta lenkų ir lietuvių pergalė prieš vokiečius. Mūšis tapo pavyzdžiu Rytq Europos tautoms, kovojusioms su totorių mongolų jungu.Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Kryžiaus karai; Žemaitija (Samogitia); Žalgirio mūšis, 1410; Jogaila; Vytautas; Didysis magistras Ulrichas fon Jungingenas; Krėvos sutartis, 1385 (Krėvos aktas; Krėvos unija; Union of Krewo; Act of Krėva); Racionžo sutartis; Jonas Dlugošas; Torno taika; Kingdom of Poland; The Teutonic Order; Crusades; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Samogitia; Karų istorija Europoje; Battle of Tannenburg; Jogaila; History of GDL; Military history of Europe; Vytautas; Grand Master Ulrich von Jungingen; The Union of Krėva; The Peace of Raciąz; The Peace of Torun.

ENThe Battle of Grunwald terminated the crusaders’ aggression against Lithuania. The Order lost the possibilities for further expansion. Its aspirations to establish another German state in Samogitia failed. This paved the way for the liberation of the Polish coastal strip. After this battle, a new stage started in the history of the Order. Its economic condition deteriorated. More funds were required to recruit soldiers, and the amount available in the treasury was decreasing gradually. The Order faced financial crisis. According to Klaus Militzer, these problems caused an agrarian crisis in Germany. With prices on products increasing, the amount of revenues received by the order from agricultural products was decreasing. The battle further aggravated the condition of the Order. It influenced the structure of layers and enhanced the influence of the German nobility. The book discusses the prehistory of the Battle of Grunwald, including the emergence of the German Order near the Baltics, crusaders’ campaigns to Lithuania, the union of Lithuania and Poland, and the diplomatic and armed battle over Samogitia. Political, propaganda and technical preparation for the military actions of 1409 as well as specific aspects of the Battle of Grunwald are analysed. The Battle of Grunwald was the battle were German and Roman nations of Western Europe, promoters of the art and chivalry of war, confronted the unified national and political union of Lithuanians and Slavs. The battle was an earth-shaking event. It involved representatives of a number of nations. On 15 July 1410, Poles and Lithuanians were victorious in this battle against Germans. The battle became an example for nations of Eastern Europe fighting against the Tartar Mongol Yoke.

ISBN:
9789986669876; 9786099507453
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19880
Updated:
2022-01-09 20:28:48
Metrics:
Views: 130
Export: