Prūsijos gynybos organizavimo principai ir žemėvalda XVI a. pradžioje, remiantis Vokiečių ordino kariniais dokumentais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prūsijos gynybos organizavimo principai ir žemėvalda XVI a. pradžioje, remiantis Vokiečių ordino kariniais dokumentais
Alternative Title:
Land ownership and principles of the organisation of defence in early 16th-century Prussia based on military documents of the Teutonic Order
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2020, t. 41, p. 73-103. Aspects of southeast Baltic social history: the 14th to the 18th centuries = Baltijos pietrytinės pakrantės socialinės istorijos aspektai XIV-XVIII amžiais
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Istoriografija; Prūsija (Prussia); Klaipėdos komtūrija; Karo prievolė; Gynyba; Žemėvalda; 16 amžius; Memel Command; Conscription; Defense; Land-ownership; 16th century.
Keywords:
LT
16 amžius; Gynyba / Defence; Istoriografija / Historiography; Karo prievolė; Klaipėdos komtūrija; Prūsija (Prussia); Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemėvalda.
EN
16th century; Conscription; Defense; Land-ownership; Memel Command.
Summary / Abstract:

LTTrylikos metų karo (1454–1466) pasekmės neprisidėjo prie įtampų Vokiečių ordino ir Lenkijos santykiuose šalinimo. XV–XVI a. sandūroje brendo naujas konfliktas, nes Vokiečių ordinas siekė nusikratyti Lenkijos karaliaus protekcijos savo valdoms Prūsijoje, kuri atsirado pagal Torunės taikos sąlygas, o dalis šių sąlygų nebuvo vykdoma apskritai. Straipsnyje nagrinėjami keli jau senokai publikuoti istorijos šaltiniai, parengti eventualaus karo Prūsijoje atvejui. Tai 1507 m. Karo nuostatai (Kriegsordnung) ir du Klaipėdos komtūrijos karo prievolininkų sąrašai, ligšiolinių tyrinėtojų datuoti apie 1500 m. ar 1510–1520 m. Ryšys tarp šių dokumentų iki šiol nebuvo nagrinėtas, nors straipsnio autorius dar prieš keliolika metų išsakė prielaidą, kad tokio ryšio esama. Straipsnyje šis ryšys nagrinėjamas detaliau. Autorius tai daro aptardamas šių dokumentų atsiradimą, jų iniciatorių pastangas suderinti iš Šventosios Romos imperijos perimtas gynybos organizavimo naujoves su Vokiečių ordino praktikomis. Nagrinėjant šaltinių turinį ir jų teikiamą statistinę informaciją, atskirai keliamas klausimas, kiek statistika, generuojama šių šaltinių, leidžia pažinti XVI a. pradžios Prūsijos žemėvaldą. [Iš leidinio]

ENThe results of the Thirteen Years’ War (1454–1466) did not remove the tensions between Poland and the Teutonic Order. A new conflict emerged at the turn of the 15th and 16th centuries, as the Teutonic Order sought to get rid of the Polish king’s protection of the Order’s dominions in Prussia, established under the terms of the Peace of Thorn (Toruń), some of which were not met at all. The article examines several historical sources prepared for the eventual war in Prussia and published a long ago. These are the Military Regulations (Kriegsordnung) of 1507, and two lists of property owners of the Memel (Klaipėda) Command (Komturei) who were to perform their military obligations, dated by previous research to around 1500 or 1510–1520. The connection between these documents has not so far been examined, although the author of the article assumed the existence of a connection a dozen years ago. The author examines this connection in detail, by discussing the emergence of these documents and the efforts of their initiators to adapt innovations in the organisation of defence borrowed from the Holy Roman Empire to the practices of the Teutonic Order. By examining the content of the sources and the statistical information they provide, the article raises a separate question: to what extent do the statistics generated by these sources make it possible to get details about land ownership in Prussia in the early 16th century. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v41i0.2214
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93775
Updated:
2022-03-15 08:42:55
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: