Lietuviški tradiciniai vietovardžiai : Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos
Editors:
  • Razmukaitė, Marija, sudarymas [com]
  • Pangonytė, Aistė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Pages:
144 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Egzonimai; Etninės lietuvių žemės; Norminės formos; Rekonstrukcija; Tradiciniai vietovardžiai (egzonimai); Vietovardžiai; Žodynas.
EN
Dictionary; Ethnic Lithuanian lands; Exonyms; Reconstruction; Standard forms; Toponyms; Tradinional place names (exonyms).
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiami lietuviškų tradicinių vietovardžių sąrašai iš Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos. Tradiciniai vietovardžiai, arba egzonimai – tai vardai, vardų formos, kurių objektai yra už teritorijos ribų ir kurių gramatinė-fonetinė išraiška bei tarimas nesutampa su dabartine oficialiąja vietovardžio forma. Lietuvių kalboje tradiciniais laikomi ir istoriškai besiklostant tarpvalstybiniams santykiams iš seno atsiradę vietovardžiai, ir lietuviškos etninių vietovardžių formos. Karaliaučiaus krašto vietovardžių dauguma buvo lietuviški. Nors istorijos šaltiniuose jie užfiksuoti su vokiškomis galūnėmis, gyvoji jų vartosena iki XX a. pradžios nedviprasmiškai liudija autentiškas lietuviškas jų formas. Lenkijos tradicinių vietovardžių sąrašo didumą sudaro vietų vardai, iki šiol tebevartojami Suvalkų krašto, Punsko, Seinų, Gibų, Augustavo, Šipliškės gyventojų, kurių formos oficialiuose Lenkijos šaltiniuose teikiamos lenkiškai sugramatintos. Kitą Lenkijos vietovardžių sąrašo dalį sudaro lenkiški vietovardžiai, kuriuos lietuviai nuo seno savaip tarė ir rašė. Didžiąją Gudijos tradicinių vietovardžių sąrašo dalį sudaro lietuviškos autentiškos vietovardžių formos, užrašytos iš įvairiais istorijos laikotarpiais Lietuvai priklausiusių etninių žemių, kur lietuvių kalba dar gyvai vartota iki XX a. 7-ojo dešimtmečio. Neilgame Latvijos tradicinių vietovardžių sąraše daugiausia su Lietuva besiribojančių Latvijos rajonų vietų vardai. Visi vietovardžiai pateikiami sunorminti, sukirčiuoti. Tai rodo, jog jie yra paimti iš tokių šaltinių, kurie rėmėsi gyvosios kalbos faktais.

ENThe book contains the lists of traditional Lithuanian place names from Gudia, Königsberg Areas, Latvia and Poland. Traditional place names or exonyms are names and forms of names which denote objects located outside the boundaries of the territory and differ in their have grammatical-phonetical form and pronunciation from the current official form of the place name. Old place names which emerged in the course of historical development of cross-border relations and Lithuanian forms of ethnical place names are considered traditional in the Lithuanian language. Most of place names in Königsberg area were Lithuanian. Although in historical sources they were recorded with German endings, their live use till the early 20th century undoubtedly evidences their authentic Lithuanian forms. The place names, still used by the population of Suwałki area, Puńsk, Sejny, Giby, Augustów, Szypliszki, the forms of which are adjusted according to the Polish grammar rules in the official Polish sources make the list of the Polish place names long. The rest of the list of the Polish place names consists of the place names which Lithuanians pronounced and wrote in their own way. The major part of the list of the traditional place names in Gudia consists of authentic Lithuanian forms of place names, noted down in the ethnical lands, which belonged to Lithuania and where the Lithuanian language was still spoken till the 1960s. A short list of traditional Latvian place names is comprised mostly of the place names of the Latvian areas bordering Lithuania. All place names are standardised and bear a stress. It shows that they have been taken from the sources which are based on the facts of the living language.

ISBN:
5420014882
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18968
Updated:
2020-02-28 12:28:56
Metrics:
Views: 12
Export: