Svetimų tikrinių vardų rašymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Svetimų tikrinių vardų rašymas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2008.
Pages:
56 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Bendrieji principai — Vardų rašymas autentiškomis formomis — Vartosenos apžvalga — Literatūra.
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTLeidinys skiriamas paaiškinti dabar galiojančioms svetimų tikrinių vardų rašymo normoms įvairios paskirties tekstuose. Glaustai aptariama tų normų motyvacija, susidarymas ir raida. Svetimų tikrinių vardų rašymo svarbiausios nuostatos yra paskelbtos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimuose (1998) ir Lietuvių kalbos instituto leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” (1992). Šios nuostatos naujai aptariamos ir susisteminamos pirmojoje ir antrojoje knygos dalyje „Bendrieji principai“ bei „Vardų rašymas autentiškomis formomis“. Trečiojoje dalyje apžvelgiama tikrinių vardų rašymo normų raida pradedant senųjų raštų kalba; apžvelgiamos žymiausių lietuvių kalbininkų – Kazimiero Būgos, Jono Jablonskio, Antano Salio ir kt. – nuostatos dėl tikrinių vardų rašymo principų, situacija sovietinės okupacijos metais ir po Nepriklausomybės atgavimo. Minimos viešojoje erdvėje vykusios diskusijos dėl reikalavimo grąžinti sovietmečiu išplatintą visuotinio kitų kalbų vardų perdirbinėjimą ir adaptavimą.Reikšminiai žodžiai: Adaptuota forma; Autentiška forma; Onomastika; Ortografija; Svetimas vardas; Tikrinis vardas; Adapted form; Borrowed name; Onomastics; Original form; Orthography; Proper name.

ENThe publication explains the effective norms of writing foreign proper names in various texts. A concise overview of the motivation, formation and development of these norms is given. The key provisions of writing foreign proper names are laid down in the resolutions of the State Commission of the Lithuanian Language (1998) and the publication “Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba” [Lithuanian Language Orthography and Punctuation] of the Institute of the Lithuanian Language (1992). These provisions are discussed anew and systematised in the first and second parts of the book: “General Principles” and “Writing Names in Authentic Forms”. The third part overviews the development of the norms of writing of proper names starting with the old writings; the provisions concerning the principles of writing proper names proposed by the most prominent Lithuanian linguists Kazimieras Būga, Jonas Jablonskis, Antanas Salys and others, the situation during the Soviet occupation and after restoration of Independence. Discussions that were held in public domain concerning the requirement to restore universal adaptation of foreign names, which was popular during the Soviet period, are also mentioned.

ISBN:
9789955704553
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20590
Updated:
2020-11-19 16:29:25
Metrics:
Views: 48
Export: