Dokumentai, teikiantys faktų apie knygos mokslo teoretiko Aleksandro Wiktoro Bohatkiewicziaus gyvenimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentai, teikiantys faktų apie knygos mokslo teoretiko Aleksandro Wiktoro Bohatkiewicziaus gyvenimą
Alternative Title:
New facts about the life of Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, a book science theoretician
In the Journal:
Knygotyra. 2005, t. 45, p. 210-229
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Dokumentai / Documents; Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry; Knygos / Books.
Summary / Abstract:

LTLietuvos knygotyros mokslo pradininką, Vilniaus universiteto dėstytoją ir ilgametį jo bibliotekos darbuotoją Aleksandrą Wiktorą Bohatkiewiczių savo darbuose mini bene visi lenkų ir lietuvių tyrėjai, domėjęsi XIX a. Vilniaus universitetu, jo biblioteka, bibliografijos bei knygotyros mokslo istorija. Diskutuojant dėl svarbiausių jo gyvenimo datų labai svarbi yra Lietuvos valstybės istorijos archyve Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo fonde 391 aptikta byla Nr. 300 su Bohatkiewiczių šeimos bajoriškos kilmės dokumentais, kurie suteikia naujų žinių apie Bohatkiewicziaus šeimą, leidžia patikslinti jo gyvenimo ir mirties datas bei gimimo ir mirties vietas, ir kurie iki šiol tyrėjams nebuvo žinomi. Straipsnyje aptariamos tų dokumentų atsiradimo aplinkybės, analizuojama ir interpretuojama juose pateikta faktografija ir taip pat skelbiami patys dokumentai – Minsko gubernijos deputatų susirinkimo, kuriame 1808 m. sausio 30 d. buvo svarstoma Bohatkiewiczių šeimos bajorystė, nutarties kopija; Bohatkiewiczių šeimos genealogija; Franco-Ksavero ir Hilarijaus Bohatkiewiczių, Michalo sūnų ir Aleksandro brolių gimimo ir krikšto metrikų išrašai bei Aleksandro Bohatkiewicziaus, Michalo sūnaus, prašymas Minsko gubernijos deputatų susirinkimui, pateiktas 1833 m. vasario 17 d. Jie yra publikuojami chronologine seka, iš pradžių pateikiant tekstą originalo kalbą, o po to vertimą į lietuvių kalbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekininkai; Dokumentai; Biografijos; Genealogija; Knygos mokslas.

ENAlmost every Polish and Lithuanian researcher who has been interested in Vilnius University of the 19th century, its library, bibliography, and history of book science, mentions in their works Aleksander Wiktor Bohatkiewicz, the initiator of Lithuanian book science, lector, and librarian of Vilnius University. Discussing the major dates of his life, a very important file (No. 300) was found in the fund of the Meeting of Noblemen Deputies of Vilnius Governorate (No. 391) of the Lithuanian State Historical Archives, where the documents witness the noble origin of the Bohatkiewicz family, provide new facts about the family, and specify the dates as well as the places of birth and death of A. W. Bohatkiewicz., which had not been known to researchers. The article deals with the facts witnessing the emergence of these documents, analyses and interprets the given facts, as well as publishes the mentioned documents, namely the copy of the decision taken at the Meeting of Minsk Governorate Deputies, where on 30 January 1808 the nobility of the Bohatkiewicz family was considered; the genealogy of the family; extracts of birth and baptismal certificates of the sons of Franc-Ksawer and Hilarius Bohatkiewicz, sons of Michał and brothers of Aleksander, as well as the request of Aleksander Bohatkiewicz, the son of Michał, to the Meeting of Minsk Governorate Deputies, submitted on 17 February 1833. Their publications are given in chronological order; first the original text and afterwards its translation into the Lithuanian language.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Lietuviški tradiciniai vietovardžiai : Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos / pagrindinius sąrašus sudarė Marija Razmukaitė, atvirkštinius sąrašus sudarė ir parengė spaudai Aistė Pangonytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 144 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/158
Updated:
2018-12-20 23:03:47
Metrics:
Views: 49
Export: