Elektroninio mokymo pedagoginių technologijų aksiologinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninio mokymo pedagoginių technologijų aksiologinis aspektas
Alternative Title:
Acsiologic aspect of electronic teaching pedagogic technologies
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 13, p. 20-35
Keywords:
LT
Vertybinės nuostatos; Vertybės; Socialumo raiškos vertybės; Informacinė kultūra; E-mokymo pedagoginės technologijos; Individualumo raiškos vertybės; Individualumo ir socialumo; Dermė; Kritinis mąstymas.
EN
Value provisions; Value systems; Values of social expression; Informational culture; Values of indi-; Viduality expression; Tune of individuality and sociality; Critical thinking.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiamos tyrimo metodologinės nuostatas, aktualizuojami nagrinėjamos mokslinės problemos klausimai, nustatant, kokiomis priemonėmis Lietuvoje naudojamose e-mokymo pedagoginėse technologijose skatinamas kritinis besimokančiųjų mąstymas, formuojantis individualumo ir socialumo raiškos vertybių sistemą profesinio ugdymo procese. Daug dėmesio skiriama individualumo ir socialumo dermės vertybėms, kurios atspindi atskirų profesijų grupių vertybių ideologinę sistemą, užtikrinančią darbo rinkos stabilumą, kultūrų bendrumo bet ne vienodumo principo realizavimą kuriant bendrą ES darbo rinką. [Iš leidinio]

ENThe article discloses methodological provisions and actualizes the issues of a scientific problem present in a research of educational instruments used in e-learning pedagogical technologies for the development of critical thinking, which forms a value system of individuality and sociality in professional education process. A lot of attention is paid on tune of individuality and sociality that reflects ideological system of certain professional groups and ensures stability in labour market as well the implementation of the idea commonness rather than unification while establishing common labour market in the EU.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18600
Updated:
2018-12-17 12:06:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: