Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo prielaidos socialinio pedagogo veikloje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo prielaidos socialinio pedagogo veikloje
Alternative Title:
Prerequisites for the use of information and communication technology by social educators
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 17 (28), p. 43-54, 113-123
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Komunikacija / Communication; Socialinis ugdymas / Social education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamos informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) plėtotės kryptys socialinio pedagogo profesinėje veikloje. Analizuojami ir pristatomi socialinio pedagogo veiklos ir komunikacijos objektai. Vykstant sisteminiam IKT diegimui vis daugiau studentų įstoja į universitetus jau turėdami pakankamų kompiuterinio raštingumo žinių, todėl universitetams aktuali jų tolesnio profesinės IKT kompetencijos ugdymo problema. Mokytojų IKT raštingumas yra apibrėžtas teisės aktais, o socialinę pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos reikalavimai dar nėra nustatyti, todėl svarbu išryškinti šių specialistų IKT kompetenciją, orientuojantis į jų veiklas ir komunikacijos objektus. Straipsnyje aptariami būsimų socialinių pedagogų IKT kompetencijos ugdymo poreikis ir galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinės ir komunikacinės technologijos; Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT); Kompetencijos; Komunikacijos objektai; Socialinio pedagogo komunikacijos objektai; Socialinio pedagogo veikla ir kompetencijos; Socialinis pedagogas; Veikla; Activities; Communications objects; Competences; Information and communicationTechnology (ICT); Informations and communication technology; Social educator; Social educator's activities and competences; Social educator's communication objects.

ENThe paper provides an overview of information and communication technology (hereinafter – ICT) development trends in social educator's activity, including the analysis and presentation of communication objects and objects of social educator's activity. Due to a sustainable application of lCT, more and more students enter the universities with the appropriate computer literacy skills; therefore the universities shall solve the problem of further development of professional ICT competences. Teachers' ICT literacy is defined by law, whereas qualification requirements of specialists providing social pedagogical assistance have not yet been set. In view of this it is necessary to address the ICT competence of the above professionals by focusing on their activities and communication objects. The article discusses the needs and opportunities for upgrading ICT competences of future social educators. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38435
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 52    Downloads: 21
Export: