Humanizmo ir pragmatizmo idėjų derinys profesinio ugdymo turinio metodologijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Humanizmo ir pragmatizmo idėjų derinys profesinio ugdymo turinio metodologijoje
Alternative Title:
Combination of ideas of humanism and pragmatism in the vocational curriculum methodology
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 18, p. 5-19. Edukologija
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Pedagogika / Pedagogy; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama problema siejama su profesinio ugdymo turinio metodologijos humanizavimo idėjomis. Apibrėžiamos pagrindinės profesinio ugdymo turinio kategorijos, kuriomis įvertintas epistemologinis, ontologinis ir aksiologinis aspektai. Profesinio ugdymo turinio raidos tendencijos Lietuvoje iliustruojamos edukologinių tyrimų medžiaga. Išvadose teigiama, kad humanistinę profesinio ugdymo turinio metodologiją geriausiai atskleidžia profesijų grupės „žmogus – žmogus“ ir „žmogus – gamta“. Globalinė kompiuterizavimo politika pedagogines technologijas, kurios tradiciškai turėtų būti grindžiamos sąveika „žmogus – žmogus“, keičia sąveika „žmogus - kompiuteris – žmogus“. Toks reiškinys rodo, kad žmonių vertybinėse orientacijose mažėja tiesioginis žmonių bendravimas. Pedagoginiai tyrimai taip pat rodo, kad profesinio ugdymo institucijose dažniausiai naudojamos dvi edukacinių technologijų rūšys - vadovėlinės ir technologijos, kurios orientuotos į ugdytinių vidinių galių ir individualios patirties plėtrą. Tačiau jose profesijos pedagogai mažai dėmesio skiria geresniam mokinių pažinimui, empatijai bei jų amžiaus tarpsnių ypatumų vertinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanizmas; Kompetencija; Metodologija; Nuostatos; Pedagoginės; Požiūris; Pragmatizmas; Profesija; Profesinio ugdymo turinys; Technologijos; Vertybinės orientacijos; Approach; Competence; Educational technologies; Humanism; Methodology; Metodologi; Orientations of values; Pragmatism; Profession; Provisions; Vocational curriculum,; Vocational education content.

ENThis article analyses the problem that is related to the preconditions of vocational education content methodology humanization. The main categories of vocational education content, estimating epistemological, ontological and axiological aspects, are defined. Material of educological investigations illustrates the tendencies of vocational education content development in Lithuania. According research, it is estimated, that the treats of contents of humanistic education best reflect at the groups of professions "human - human" and "human - nature". The global politics of computerization changes pedagogical technologies, which should be based on interaction "human - human", to the interaction "human - computer - human". This appearance shows that immediate associating between people decreases in their orientations of values. It is researched that usually there used two kinds of educational technologies at the institutions of vocational training - textbook and the technologies that are orientated to the development of person's inside potency and individual experience. Technologies that are orientated to the person's inside potency and individual experience are used in case when teachers need students to make sure about the utility of knowledge and to get vocational knowledge and skills that are necessary. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46749
Updated:
2018-12-17 11:29:49
Metrics:
Views: 38    Downloads: 10
Export: