E. mokymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
E. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Factors that impact quality of e-teaching/ learning technologies in higher education
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2008, Nr. 5, p. 132-151
Keywords:
LT
E.mokymosi kokybės užtikrinimas; E.mokymosi technologija; Gebėjimų transformacija; Informacinės technologijos; Kompetencija; Kompetentingumas; Kvalifikacija; Motyvacija; Motyvas; Nuotolinis mokymas.
EN
E- teaching/learning quality assurance; E- teaching/learning technology; Transformation of abilities; Information technologies; Competency; Competence; qualification; Motivation; Motive; Distance education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir vertinami e. mokymo/si technologijų kokybę sąlygojantys veiksniai aukštojoje mokykloje, o jų pagrindu apibrėžiama e. mokymosi kokybės samprata. Apibendrintai pateikiamų tyrimų tikslas - išanalizuoti e. mokymosi technologijų kokybės sampratą bei šių technologijų kokybę skatinančius (motyvuojančius) veiksnius. Pateikiami tyrimų duomenys apie studentų motyvus renkantis įvairias mokymo/si technologijas savo kompetentingumo plėtotei bei dėstytojų galimybes kurti interaktyvias, e. mokymą/si motyvuojančias virtualias aplinkas. Gauti tyrimai rodo, kad tiek studentams, tiek dėstytojams, siekiantiems studijų kokybės, labiau priimtinos aiškinamuoju iliustraciniu būdu pagrįstos žodinės ir interaktyvios technologijos. Siekdami geresnės e. mokymo kokybės, aukštųjų mokyklų dėstytojai šių technologijų elementus dažniausiai integruoja į tradicines metodikas, plėtodami mišrųjį nuotolinio mokymo/si modelį. Nustatyti esminiai institucinio lygmens veiksniai, lėtinantys šiuolaikinių studijų technologijų plėtotę universitete: didžiajai dėstytojų daliai vis dar trūksta institucinio pripažinimo ir laiko rengti e. mokymo medžiagą studentams. Jie mano, kad e. mokymą/si suaktyvintų studentų skatinimas ir kryptingas jų mokymas naudoti technologines priemones. e. mokymo technologijų plėtojimas, jų kokybės siekis ir jų diegimas studentams neturi būti savitikslis. Naudojant mišrią nuotolinio mokymo plėtotės strategiją egzistuoja daugiau galimybių išvengti klaidų, nešvaistyti laiko ir materialinių resursų ir pasiekti geresnius studijų rezultatus.

ENThe article analyzes and assesses factors that have impact upon the quality of eTeaching/ learning technologies in higher education; it is on their basis that the concept of eTeaching/learning quality is defined. Research data about the students' motives in choosing various teaching/learning technologies for the development of their competence are presented together with teacher possibilities to create interactive virtual environments that motivate eTeaching/learning. The obtained research revealed that verbal and interactive technologies based on explanatory illustrational method are more favoured by both students and teachers who aim at study quality. Higher education teachers, aiming at achieving better eTeaching/learning quality, integrate the elements of these technologies into traditional methodologies, developing a blended distance education model. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17260
Updated:
2018-12-17 12:16:25
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: