Seimo narių rinkimai : kai kurie teoriniai ir praktiniai rinkimų teisės aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Seimo narių rinkimai: kai kurie teoriniai ir praktiniai rinkimų teisės aspektai
Alternative Title:
Elections of members of the seimas: some theoretical and practical aspects of the electoral right
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 9 (111), p. 54-65
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Seimo rinkimai; Konstitucija; Konstituciniai rinkimų principai; Elections to the Seimas; Constitution; The constitutional principles of election.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
EN
Constitution; constitutional principles of election.
Summary / Abstract:

LTSeimas gali būti renkamas tik demokratiškuose rinkimuose. Seimo rinkimų demokratiškumą užtikrina Seimo rinkimų konstituciniai principai. Straipsnyje teigiama, kad būtų nepagrįsta Seimo rinkimų principais laikyti tik Konstitucijos 55 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, jog Seimo rinkimai yra visuotiniai, tiesioginiai, kad rinkimų teisė yra lygi, o balsavimas slaptas. [...] Konstitucijoje taip pat nustatyti reikalavimai asmeniui, kuriuos jis turi atitikti, kad galėtų būti renkamas Seimo nariu; atitinkami reikalavimai nustatyti ir Seimo rinkimų įstatyme. [...] Atskleidžiamas konstitucinio reikalavimo nuolat gyventi Lietuvoje turinys, mėginama pagrįsti, jog vien tai, kad asmuo atitinka įstatymuose nustatytus tam tikrus formalius juridinius požymius, dar nėra pagrindas laikyti asmenį nuolat gyvenančiu Lietuvoje pagal Konstitucijos nustatytą reikalavimą. Kritiškai vertinama Seimo rinkimų įstatymo nuostata, kad Seimo nariu negali būti renkamas asmuo, kuris apkaltos proceso tvarka buvo pašalintas iš užimamų pareigų ar buvo panaikintas jo Seimo nario mandatas ne tik už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą, priesaikos sulaužymą, bet ir už bet kokio nusikaltimo padarymą. Keliamas klausimas, ar Seimo rinkimų įstatymo nuostatoje "Seimo nariais negali būti renkami asmenys, kurie, likus 65 dienoms iki rinkimų, yra nebaigę atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį" nustatytas 65 dienų terminas neriboja asmens teisės būti renkamam Seimo nariu daugiau, negu tai galima pagal Konstituciją. [...]. [Iš leidinio]

ENThe Seimas can be elected only by the way of democratic elections. The democracy of elections into the Seimas is ensured by the constitutional principles of the Seimas elections. The article states that it would be reasonless to hold only the provisions, consolidated in Article 55 of the Constitution that the election into the Seimas are a universal, equal and direct suffrage by secret ballot the principles for elections into the Seimas. [...] The Constitution also provides the requirements for the person, in order for him/her to be able to be elected into the Seimas; the corresponding requirements are also provided in the Republic of Lithuania Law on Elections to the Seimas. [...] The content of the constitutional requirement to permanently reside in Lithuania is revealed and attempts are made to substantiate that the sole compliance by the person with certain formal juridical characteristics, prescribed by the laws, is not a basis for consideration of the person as one permanently residing in Lithuania according to the requirement, provided by the Constitution. The provision of the Law on Elections to the Seimas that a person, who has been deposed from his/her office by way of impeachment or whose mandate of the member of the Seimas has been cancelled not only for a severe violation of the Constitution or breaking the oath, but also for commission of any crime, may not be elected into the Seimas, is also viewed with criticism. The question is raised whether the time period of 65 days, mentioned in the provision of the Law on Elections to the Seimas "No persons, who, 65 days remaining till the election, have not completed their punishment according to the sentence of the court can be elected members of the Seimas" does not limit a person’s rights to be elected into the Seimas to a greater extent than it is permitted according to the Constitution. [...].

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14216
Updated:
2018-12-17 12:11:58
Metrics:
Views: 19    Downloads: 9
Export: