Self-development of intercultural competence in academic exchange programmes : students’ attitude

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Self-development of intercultural competence in academic exchange programmes: students’ attitude
Alternative Title:
Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymasis dalyvaujant akademinių mainų programose: studentų požiūris
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2012, Nr. 1 (75), p. 58-65
Keywords:
LT
Tarpkultūrinė kompetencija; Akademiniai mainai; Studentai.
EN
Intercultural competence; Academic exchange; Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas probleminis klausimas: kaip Lietuvos studentai vertina tarpkultūrinės kompetencijos ugdymosi galimybes dalyvaujant akademinių mainų programose? Tyrimo tikslas – išryškinti studentų požiūriu pagrindinius tarpkultūrinės kompetencijos elementus ir jos ugdymosi ypatumus dalyvaujant akademinių mainų programose. Straipsnyje siekiama pagrįsti tarpkultūrinės kompetencijos struktūrą, pristatyti tyrimo metodiką ir organizavimo etapus bei atskleisti studentų požiūrį į tarpkultūrinės kompetencijos ugdymosi galimybes dalyvaujant akademinių mainų programose. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūruotas interviu. Atlikus mokslinės literatūros ir empirinių tyrimų analizę galima teigti, jog akademiniai mainai, kurių metu studentai skatinami bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio šalių studentais, konstruoti, suprasti ir atrasti naujų žinių, teigiamai veikia studentų tarpkultūrinės kompetencijos augimą. Tai patvirtina ir atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 15 Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto studentų, studijų metu išvykusių pagal akademinių mainų programą į šias šalis: Belgiją, Čekiją, Daniją, Ispaniją, Italiją, Norvegiją, Portugaliją, Švediją.Tyrimo metu paaiškėjo, jog daugumai studentų labai svarbūs yra šie tarpkultūrinės kompetencijos elementai: pagarba (vertinant kitas kultūras), smalsumas ir noras atrasti, sužinoti, kultūrinis supratingumas, įgūdžiai klausytis, stebėti, gebėjimas prisitaikyti (tarpkultūrinėje aplinkoje), gebėjimas spręsti konfliktus. Kaip svarbų elementą studentai pažymėjo: atvirumas ir susilaikymas nuo išankstinės nuomonės (tarpkultūrinėse situacijose), tolerancija, lankstumas, įgūdžiai interpretuoti, analizuoti, įvertinti, susieti; empatija, gebėjimas užmegzti ryšius, gebėjimas bendrauti įvairiose situacijose. Užsienio kalbos įgūdžiai yra svarbūs, nes jie padeda išvengti kalbos barjero ir efektyviau dalyvauti. Pristatydami savo požiūrį į tarpkultūrinės kompetencijos ugdymosi ypatumus dalyvaujant akademinių mainų programose, studentai išskyrė ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Jie akcentavo, kad studijų metu reikėtų labiau skatinti užsienio kalbų mokymąsi ir supažindinti su esminiais kultūrų skirtumais, papročiais bei tradicijomis. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses the role of academic exchange programmes in students’ intercultural competence selfdevelopment. Research literature indicates that academic exchange helps students to improve their learning and general competences. This encouraged an enquiry into the attitude of students towards the development of intercultural competence in academic exchange programmes. The results of the interview conducted in the spring of 2011 are presented in this paper. The study involved 15 students who went abroad to study under the Erasmus programme. The analysis highlights the students’ approach to the main elements of intercultural competence and educational features of participating in academic exchange programmes. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38989
Updated:
2021-02-11 19:26:41
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: