Pradinių ir galinių priebalsių derinimas veiksmažodžio šaknyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinių ir galinių priebalsių derinimas veiksmažodžio šaknyse
Alternative Title:
Combination of initial and final consonants in verb roots
In the Journal:
Kalbotyra. 2001, t. 50 (1), p. 67-82
Keywords:
LT
Veiksmažodis; šaknis; Pradinė priebalsių grupė; Galinė priebalsių grupė; Priebalsių samplaikos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama bendrinės lietuvių kalbos sinchroninė veiksmažodžio šaknies garsų struktūra. Tiriamoji medžiaga -- 1085 dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai. Daugiau negu pusėje analizuotų veiksmažodžių šaknų derinami du (kartais trys) to paties poklasio priebalsiai. To paties poklasio priebalsiai dažniau derinami stabiliojo centro šaknyse, t. y. tose, kur balsis visose pagrindinėse formose išlieka nepakitęs (67,1% minėtų šaknų). Kintamojo centro šaknyse inicialės ir finalės priebalsiai derinami mažiau negu pusėje šio tipo veiksmažodžių (47,4%), be to, negalimi trinariai priebalsių deriniai. Stabiliojo centro šaknyse dažniau derinami sprogstamieji (T--T), kintamojo -- balsingieji (R--R) priebalsiai. Rečiausios veiksmažodžio šaknyse -- pučiamųjų priebalsių sekos. Vartojamos tik pagal sargumą -- žvarbumą suderintos (homorganinės) sekos. Dažnesnės iš jų -- dusliosios. Neretai pagal skardumą -- duslumą derinami ir sprogstamieji priebalsiai, iš kurių taip pat dažnesni duslieji. Pagal tarimo vietą sprogstamieji priebalsiai derinami kur kas rečiau, o kintamojo centro šaknyse apskritai negalimos nei homogeninės, nei homorganinės sekos. Balsingųjų priebalsių dvinarės sekos stabiliojo ir kintamojo centro šaknyse pasiskirsto gana vienodai. Nors abiem veiksmažodžių grupėms būdingos homorganinės sekos, tačiau kur kas dažniau ir čia derinami skirtingi R poklasio priebalsiai. Šaknies centro atžvilgiu sekų nariai turi nuolatinę vietą: R tipo priebalsiai visada atsiduria arčiausiai balsio, T -- dažniau užima antrąją poziciją, o S -- labiausiai nuo centro nutolę priebalsiai.

ENThe article presents a synchronic analysis of verb root sound structure in Standard Lithuanian. More than half of verb roots analysed combined two (sometimes three) consonants of the same subclass. Sonorants were more frequent in the alternating nucleus roots, while plosives predominated in the stable nucleus roots. Plosives and fricatives are quite frequently combined according to the opposition voiced vs. voiceless. In both verb groups voiceless combinations predominated. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15134
Updated:
2018-12-17 10:52:06
Metrics:
Views: 6
Export: