Prevencinis socialinių įgūdžių lavinimas vidurinėje mokykloje : paauglių socialinių įgūdžių raiškos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prevencinis socialinių įgūdžių lavinimas vidurinėje mokykloje: paauglių socialinių įgūdžių raiškos ypatumai
Alternative Title:
Preventive training of social skills at school: development of social skills in adolescents
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokykla / School; Jaunimas / Youth; Prevencija / Prevention; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTPrevencinė socialinių įgūdžių lavinimo programa buvo parengta ir įdiegta bendrojo lavinimo mokyklos 14-16 metų paauglių klasėje. Šešiolikos užsiėmimų programą vedė profesionalus socialinis darbuotojas. Socialiniams paauglių įgūdžiams lavinti naudoti instruktavimo, modeliavimo, vaidmenų žaidimų, elgesio generalizacijos ir kiti darbo grupėje metodai. Tyrime naudotas trianguliacijos metodas: taikytos kokybinio ir kiekybinio tyrimų prieigos. Atliktas veiklos tyrimas atskleidė, kad socialinių įgūdžių lavinimo programa bendrojo lavinimo mokykloje yra iš dalies veiksminga. Tyrimo rezultatai parodė, kad berniukai tapo atviresni, pradėjo labiau reikšti savo jausmus ir domėtis, kaip jaučiasi kiti bendraamžiai. Tyrime dalyvavę paaugliai pradėjo dažniau inicijuoti pokalbius, tarpusavio sąveikose tapo drąsesni. Grupės darbe pokytis buvo nustatytas merginų tarpe, jos tapo vieningesnės, „drąsiai dalindavosi savo situacijomis bei įsitraukdavo į grupinį darbą“. Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, bendrojo lavinimo mokykloms rekomenduojama organizuoti nuolatinius ir ilgalaikius socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus, kuriuose galėtų dalyvauti skirtingą socialinę kompetenciją turintys vaikai ir paaugliai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendro ugdymo vidurinė mokykla; Paaugliai; Prevencinis socialinių įgūdžių lavinimas; Socialiniai įgūdžiai; Adolescents; Preventive training of social skills; Regular secondary school; Social skills.

ENA preventive program of training social skills was developed and implemented in-class for 14-16-year-old adolescents in a regular secondary school. The social skills training program of sixteen workshops was led by a professional social worker. The methods of instruction, modeling, role-playing games, generalization were used to develop social skills of adolescents. In the research, the triangulation method (qualitative and quantitative) was used. The action research revealed that the social skills training program was partially effective. The boys’ behaviour mostly changed according to data of the assertiveness and empathy scales. The boys became more open; moreover, they began to express their feelings and show interest in other peoples’ feelings. Adolescents began to initiate conversations and became assertive in interactions with others. In group work, the girls showed more changes in their behaviour (became more united, were sharing their situations, were actively involed in the group work). According to the data of the research, recommendations were prepared for organizations and institutions working with adolescents in organizing stable and long-term social skills training sessions including participants with different levels of social competence development. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49999
Updated:
2018-12-17 13:36:08
Metrics:
Views: 39    Downloads: 16
Export: