Globos namų auklėtinių adaptacijos mokykloje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos namų auklėtinių adaptacijos mokykloje ypatumai
Alternative Title:
Determining adaptation of children living at foster homes in school
In the Journal:
Ugdymo psichologija. 2005, Nr. 15, p. 7-17
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Socialinė struktūra / Social structure; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiuo tyrimu siekta nustatyti globos namų auklėtinių ir paauglių, gyvenančių su abiem tėvais, elgesio ir emocinių problemų, socialinio statuso bendraamžių grupėje bei mokymosi laimėjimų lygių skirtumus. Darbe analizuojami ir socialinio statuso ir elgesio bei emocinių problemų, mokymosi pažangumo ryšiai. Tyrime dalyvavo 11 – 18 metų paaugliai, gyvenantys globos namuose ir pilnose šeimose. Nustatyta, jog globos namuose gyvenantiems paaugliams būdingos didesnės dėmesio ir socialinės problemos, aukštesnis nerimastingumo lygis, jie dažniau įgyja negatyvų statusą tarp bendraamžių, turi mokymosi sunkumų nei pilnose šeimose gyvenantys paaugliai. Paaiškėjo, kad elgesio ir emocinių problemų pagrindu bei akademiniu nebrandumu galima prognozuoti negatyvų statusą – globos namų auklėtinių grupėje nustatyti negatyvaus statuso bei socialinių problemų, agresyvaus elgesio statistiškai reikšmingi ryšiai. Globos namuose gyvenantys paaugliai yra dažniau atstumiami bendraamžių. Vaikų, gyvenančių su abiem tėvais, grupėje socialinio statuso ir elgesio bei emocinių problemų, taip pat mokymosi pasiekimų statistiškai reikšmingų ryšių nenustatyta. Adaptacijos sunkumai, žemi akademiniai pasiekimai, elgesio ir emocinės problemos gali būti sietini su nepalankiomis augimo sąlygomis, įgyta ankstyva neigiama psichosocialine patirtimi, adekvataus tėvų elgesio pavyzdžio trūkumu, emocinių santykių stoka, taip pat gyvenimu globos institucijose, kur valstybinė globa yra mažai individualizuota, vyrauja santykių ribotumas, savarankiškumo bei pažintinio aktyvumo skatinimo stoka, neigiamų vertinimų mokykloje dominavimu. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Globos įstaigos; Šeimose gyvenantys paaugliai; Socialinis statusas tarp bendraamžių; Statuso ir pažangumo; Elgesio bei emocinių problemų sąsajos; Adaptacija.

ENFactors determining undesirable adaptation of children living in foster homes, such as unfavourable conditions of self-development in the family, living conditions at foster homes, negative influence of school and peer groups are analysed in the paper. The research aims to determine the differences of evaluation levels of emotional problems, social status in the same age group and academic achievements of teenagers living in foster homes and teenagers living with both parents. Besides, the relation between social status, behaviour and emotional problems and academic achievements are analysed. The survey showed that teenagers living in foster homes have greater lack of attention and social problems, aggressive behaviour and usually their status in the group is negative. Furthermore, their academic achievements are worse than those of teenagers living in full families. The research showed that on the basis of behaviour, emotional problems and academic immaturity we can predict the difficulties of adaptation in the peer group – in the group of teenagers living in foster homes a significant statistical relation between negative status and attention, social problems and aggressive behaviour was observed. Besides, teenagers living in foster homes and experiencing learning problems tend to be less popular among their peers. No significant relation was found between social status, behaviour and emotional problems and academic performance among teenagers from full families. [From the publication]

ISSN:
1392-639X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5805
Updated:
2018-12-17 11:39:22
Metrics:
Views: 35    Downloads: 17
Export: