Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, socialinių vaidmenų supratimas ir priėmimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, socialinių vaidmenų supratimas ir priėmimas
Alternative Title:
Perceptions and assimilation of social roles by the adolescents residing in children's foster homes
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 116-120
Keywords:
LT
Paaugliai; Paauglys, šeima, vaikų globos namai, socialinis vaidmuo; Socialiniai vaidmenys; Vaikų globos namai.
EN
Adolescent; Adolescent, family, children's foster home, social role; Children's foster home; Social role.
Summary / Abstract:

LTPagrindinis socialinio-edukacinio darbo tikslas vaikų globos namuose – rengti vaikus savarankiškam gyvenimui, formuoti visapusiškai išsivysčiusią, brandžią asmenybę, gebančią sėkmingai socializuotis visuomenėje. Esant šiai sąlygai formuojasi socialiai subrendusi asmenybė, kurią apibūdina keletas kriterijų: socialinių normų, nusistovėjusių tam tikroje visuomenėje, priėmimas, savo vietos suradimas gyvenime, sąmoningas troškimas tobulėti ir ne mažiau kaip trijų (piliečio, šeimos nario ir savo profesijos žinovo) socialinių vaidmenų įsisavinimas. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose, socialinių vaidmenų supratimą ir priėmimą. Apklausta 120 13-16 m. paauglių, gyvenančių vaikų globos namuose. Taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė apklausa. Socialinių vaidmenų vaikas mokosi stebėdamas suaugusiuosius žmones: tėvus, mokytojus, draugus ir kt. Socialiniai vaidmenys gali būti skirstomi į šeimos, moksleivio, piliečio, darbuotojo. Tyrimo rezultatai parodė, kad paaugliai, gyvenantys vaikų globos institucijose, gana gerai suvokia šeimos vaidmenis: jie supranta, kad abu tėvai turi rūpintis ir auklėti vaiką; kad pagrindinės vertybės yra šeima ir sveikata. Tačiau paaugliams vis dar trūksta žinių apie šeimos planavimą bei apie būsimo partnerio pažinimą. Respondentai nelabai pasitiki savimi, nėra pasiruošę savarankiškam gyvenimui. Globos namuose paaugliai savarankiškam gyvenimui nepakankamai parengiami, nes viena didžiausių baimių – tai savarankiškas gyvenimas ir nežinoma ateitis.

ENA social role is a desirable behaviour with a particular social meaning. Children have many different social roles and learn them by observing adults. It is assumed that a child living out of the family is not ready to positively assimilate the role of a member of the family, of a citizen of the country, of an employee because he has seen only negative examples in his biological family. The aim of the research is to identify the perceptions and assimilation of social roles by the adolescents residing in children's foster homes. The object of the research is the perceptions and assimilation of social roles by the adolescents residing in children's foster homes. The survey involved 120 adolescents 13-16 years old residing in children's foster homes. Research methods: 1) analysis of scientific literature; 2) questionnaire analysis. The results of the research revealed that the adolescents living in children's foster homes assimilate family roles quite successfully but lack knowledge about family planning and how to get to know a future partner better. The adolescents from children's foster homes are not fully prepared for independent life; they named independent life and future uncertainty as their main fear. The respondents very positively described themselves as future employees, it shows that they have a good understanding of what a good employee should be like and what kind of employees are welcome by employers. The adolescents from children's foster homes assimilate the role of a citizen quite easily, although many still think about themselves as dependents. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38015
Updated:
2018-12-17 12:08:28
Metrics:
Views: 27    Downloads: 20
Export: