Asmenybė, laikas ir vieta postmoderniose medijose : naujos paradigmos, neatskleisti kontekstai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybė, laikas ir vieta postmoderniose medijose: naujos paradigmos, neatskleisti kontekstai
Alternative Title:
Personality, time and place of postmodern media: new paradigms, undisclosed contexts
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2016, Nr. 5, p. 58-66
Keywords:
LT
Kazimieras Simonavičius; Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa); Komunikacija / Communication; Medijos / Media; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTPostmoderniosiose medijose istorinės asmenybės įgyja naujas funkcijas. Moderniojoje istoriografijose susiformavę jų vertinimai, kultūriniai vaidmenys daugiakultūrėse ir daugiakalbėse medijų aplinkose pasitelkiami ne tik regioninės tapatybės konstravimui, pamatinių bendruomenės vertybių ir lokalinio savitumo įprasminimui, bet ir ekonominiams, rinkodaros tikslams. Pasitelkus dvi Lietuvos kultūros „paribio“ asmenybes – Martyną Liudviką Rėzą ir Kazimierą Simonavičių, – atskleidžiama, kaip medijų erdvėje veikia „sumanios“ ir trimatės kultūros mechanizmai. Straipsnyje pristatomos komunikacijos teorijų ir ekonominės lingvistikos idėjos pastaruosius trejus metus kartu plėtojamos Lietuvių kalbos instituto ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto mokslininkų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Istorinė asmenybė; Istorinė asmenybė, regioninė plėtra; Kazimieras Simonavičius; Komunikacija; Martynas Liudvikas Rėza; Postmodernios medijos; Regioninė plėtra; Trimatė kultūra; Communication; Historical personality; Historical personality, regional development; Kazimieras Simonavičius; Martynas Liudvikas Rėza; Post-modern media; Postmodern media; Regional development; Three-dimensional culture.

ENIn post-modern media, historical figures gain new functions. In today’s historiography, their evaluations have formed, cultural roles in the multicultural and multilingual media environment are invoked not only in the construction of a regional identity, giving meaning to the fundamental values of the community and a local identity, but also for economic, marketing goals. With the help of two Lithuanian personalities from the “periphery” culture – Martynas Liudvikas Rėza and Kazimieras Simonavičius – it is revealed that “intelligent” and three-dimensional culture mechanisms operate in the media environment. The article presents the communication theories and idea of economic linguistics, which over the past three years have been developing. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Tikrovė ir kūryba : kultūros fenomenologijos metmenys / Tomas Kačerauskas. Vilnius : Technika, 2008. 354 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67408
Updated:
2020-01-24 12:58:53
Metrics:
Views: 44    Downloads: 15
Export: