Pamatinių Vakarų filosofijos idėjų recepcija šiuolaikinėje Lietuvos religijos filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamatinių Vakarų filosofijos idėjų recepcija šiuolaikinėje Lietuvos religijos filosofijoje
Alternative Title:
Reception of the ideas of Western philosophy in contemporary Lithuanian philosophy of religion
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 1, p. 71-81
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Krikščionybė; Nurodyti; Religija / Religion; Teologinis klausimas.
EN
Christianity; Lithuanian philosophy; Philosophy of religion; Theology; Theological question.
Summary / Abstract:

LTŠis apžvalginis straipsnis yra skirtas šiuolaikinio religijos filosofijos diskurso Lietuvoje raidai bei problematikai apžvelgti ir situacijai įvertinti. Toks platus, veikiau monografijai derantis uždavinys neišvengiamai vertė atlikti nagrinėjamų autorių, problemų ir pan. selekciją, kuri pagrįsta pristatomų idėjų originalumu ir paveikumu. Kebli periodinė sąvoka "šiuolaikinė Lietuvos religijos filosofija" taip pat yra diskusijų objektas, tačiau straipsnyje teigiama, kad šio intelektualinio etapo pradžia Lietuvoje laikant XIX a. vidurį, kartu patvirtinama, kad Lietuvos religijos filosofijos virsmai, tiesa, kartais vėluojant, atliepė bendras intelektualines europinės kultūros tendencijas. Religijos filosofijos diskursas Lietuvoje, nepaisant nepalankiai susiklosčiusių istorinių aplinkybių, evoliucionavo išties gyvybingai ir kontraversiškai. Ši filosofijos šaka svarbi Lietuvai ne tik dėl savo kultūrinių bei socialinių implikacijų, bet ir dėl nuolatinio tautinio tapatumo sampratos formulavimo ir palaikymo. Kita vertus, religijos filosofija Lietuvoje pakankamai kontraversiška ir teoriniu požiūriu. Straipsnyje iškeltam tikslui įgyvendinti ne apsiribojama vien žymesnių vardų bei tekstų išvardijimu, o bandoma suprasti įvairių laikotarpių ir skirtingų teorinių pozicijų mąstytojus, polemizuoti su jais ar susieti hipotetiniame dispute. Prie straipsnio pridedama svarbiausių nūdienos religijos filosofijos darbų Lietuvoje bibliografija. [Iš leidinio]

ENThe article examines the amount and degree of reception of ideas of Western philosophy in Lithuanian philosophy of religion. The goal of the article is to show how the discourse of contemporary philosophy of religion has been developing in Lithuania. This branch of philosophy was not only one of those most important in Lithuania for its cultural and social implications and significant for the formation and maintenance of national identity; also, it was best developed and controversial theoretically. The article uncovers the genesis of autonomous Lithuanian philosophy of religion strongly influenced by transformations in the general European philosophy. For that reason, it is necessary to present the ideas of the most prominent Lithuanian thinkers of the field who have successfully adopted and adapted the most vital trends of Western philosophy to the Lithuanian cultural and intellectual context. The article is rather problematic than historical as it deals with specific issues concerning faith, God, anthropological problems as reflected in the works of representatives of the contemporary Lithuanian philosophy of religion. Only upon exploring some affiliations of Lithuanian philosophy of religion with western thought we may state that although the latter was the necessarily condition for the former, Lithuanian philosophy of religion substantiates its sovereign status while originally correlating major cultural transformations with changes in the theoretical context according to the specific concerns of Lithuanian society. Also, this historical and philosophical examination aims to look at the formation of Lithuanian identity, mentality, values and its origination from Christian tradition and ability to respond to critical historical moments. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19861
Updated:
2018-12-17 12:26:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 4
Export: