Kūrybingumas ir nihilizmas Arvydo Šliogerio filosofijoje: etinis ir ekologinis aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybingumas ir nihilizmas Arvydo Šliogerio filosofijoje: etinis ir ekologinis aspektai
Alternative Title:
Creativity and nihilism in Arvydas Šliogeris’ philosophy: ethical and ecological aspects
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2015, t. 26, Nr. 3, p. 210-219
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma unikali Arvydo Šliogerio filosofinė pozicija, kūrybingumą vertinanti kaip pamatinį žmogiškąjį nihilizmą ir šia prasme keičianti tradicinę nihilizmo sampratą. Tokia pozicija išryškėja kaip atsakas į besaikio kūrimo sukeltas ekologines pasekmes, tačiau jos unikalumas slypi ne kūrybingumo kaip negatyvumo kritikoje, bet unikalioje žmogiškumo ir nežmogiškumo perskyroje. Ši unikali perskyra leidžia kalbėti ne tiek apie žmogaus ir pasaulio antinomiją, žmogų suprantant kaip pasaulio naikintoją, kiek apie pačiame žmoguje vykstantį žmogiškumo ir nežmogiškumo vaidą. Tokia pozicija ne tik eliminuoja etinių ekologinių teorijų ginčą, ieškantį „vidinės gamtinių daiktų vertės“ (intrinsic value of natural things), bet, siūlydama pasirinkti saikingą nihilizmą, skatina žmogų susigrąžinti prarastą pusiausvyrą vardan savo paties egzistencijos pilnatvės. [Iš leidinio]

ENThe article presents Arvydas Šliogeris’ unique philosophical approach which treats creativity as a form of nihilism and thus suggests a need to reformulate the existing concept of nihilism. The unique approach towards creativity takes its shape as a reaction to the ecological consequences brought about by immoderate creation. However, it is argued that the uniqueness of Šliogeris’ position lies not as much with the view which treats creativity as negativity, but more with the unique division of human and non-human. This division eliminates the possibility to speak of the "human against the world" dichotomy, but rather directs one to see the interplay of human versus non-human in a human being himself or herself. Such position eliminates the controversy among the theories of environmental ethics in their search for the intrinsic value of things. It also encourages us to choose a moderate form of nihilism – not in order to protect human values or the world, but as a means to find his or her own inner balance between the human and the non-human. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59796
Updated:
2018-12-17 14:01:33
Metrics:
Views: 64    Downloads: 9
Export: